En principio vouno traducir como «actualizador». Ocórresevos algunha 
alternativa?

Responderlle a