Eu traduciríao como "Activar o soporte para o arranque dende RAIDs Software".

Entendo que se require saber o que significa RAID, e nese caso, a palabra array 
xa é redundante, pois RAID refírese a (Redundant Array of Independent Disks), 
co que o significado queda ó meu modo de ver completamente traducido.

SaúdosO Sábado 23 Xaneiro 2010 16:54:51 Adrián Chaves Fernández escribiu:
> Algunha idea?
> 
> Contexto: Activate support for booting from Software Raid arrays
> 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a