>>> Eu traduciríao como "Activar o soporte para o arranque dende RAIDs
>>>  Software".
>>>
>>> Entendo que se require saber o que significa RAID, e nese caso, a
>>> palabra
>>>  array xa é redundante, pois RAID refírese a (Redundant Array of
>>>  Independent Disks), co que o significado queda ó meu modo de ver
>>>  completamente traducido.
>>
>> O que non teño claro entón é se non sería máis axeitado traducir como
>> «...dende RAIDs de/por software», pois non sei se as pode haber de/por
>> hardware. De todos xeitos, confórmome (al menos polo de agora) coa túa
>> tradución. Moitas gracias ^^
>
> Eu estou empregando *RAID por software* e creo que, como dice Tomás,  dicir
> agrupamento de RAID por software é redundante

Eu tamén.

Responderlle a