Hai algún tempo falose destod termos na lista de mancomun, retomo a
discusión, xa que levo dias dandolle voltas ao tema

stream
1 n fluxo m
2 v fluir

bit stream  n fluxo de bits m
byte stream  n fluxo de octetos m
ciffer stream  n cifrado continuo m
cipher stream  n cifrado continuo m
connected down-stream  a conectado desde a orixe
connected up-stream  a conectado cara arriba
connexion up-stream  n conexión cara arriba f
cypher stream  n cifrado continuo m
down-stream connexion  n conexión desde a orixe f
down-stream processing  n tratamentos secundarios pl
down-stream service  n servizo en fase final m
source stream  n fluxo de orixe m
stream ciffer  n cifrador continuo m
stream cipher  n cifrador continuo m
stream cypher  n cifrador continuo m


Creo que as veces toleamos con buscar un termo que resuma algo ao estilo do
que fan os anglo parlantes procurando que sexa "axeitado" ao noso modo de
entender.

É digo eu, se os anglo parlantes falan dun fluxo, porqué non nos vale a nos?

Se temos (como é o caso que me preocupa actualmente) que traducir nun
aplicativo os "stream" de Magnatune, porqué non podemos facer o mesmo e
falar dos "fluxos" de Magnatune e temos que indicar que esos fluxos son tal
ou cual, así aou asá?


Polo que respecta a importancia de "fixar" termos porqué non é válido
"fluxo" ?

Apeteciame abrir este fío de discusión e apoeteceme facelo dun xeito
guerreiro... suxentions "please" :)

-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_min...@conf.jabberes.org

Responderlle a