Efectivamente, recibín a convocatoria. 

Dise, "para que os presidentes das
Asociacións de GULs e Trasno poidan facerlle propostas no eido do SwL á 
SXMIT", co que calquera suxestión que teñades ao respecto, será transmitida. 

Saúdos!

Responderlle a