> Hai algún tempo falose destod termos na lista de mancomun, retomo a
> discusión, xa que levo dias dandolle voltas ao tema
>
> stream
> 1  n fluxo  m
> 2  v fluir
>
> bit stream   n fluxo de bits  m
> byte stream   n fluxo de octetos  m
> ciffer stream   n cifrado continuo  m
> cipher stream   n cifrado continuo  m
> connected down-stream   a conectado desde a orixe
> connected up-stream   a conectado cara arriba
> connexion up-stream   n conexión cara arriba  f
> cypher stream   n cifrado continuo  m
> down-stream connexion   n conexión desde a orixe  f
> down-stream processing   n tratamentos secundarios  pl
> down-stream service   n servizo en fase final  m
> source stream   n fluxo de orixe  m
> stream ciffer   n cifrador continuo  m
> stream cipher   n cifrador continuo  m
> stream cypher   n cifrador continuo  m
>
>
> Creo que as veces toleamos con buscar un termo que resuma algo ao estilo do
> que fan os anglo parlantes procurando que sexa "axeitado" ao noso modo de
> entender.
>
> É digo eu, se os anglo parlantes falan dun fluxo, porqué non nos vale a nos?
>
> Se temos (como é o caso que me preocupa actualmente) que traducir nun
> aplicativo os "stream" de Magnatune, porqué non podemos facer o mesmo e
> falar dos "fluxos" de Magnatune e temos que indicar que esos fluxos son tal
> ou cual, así aou asá?
>
>
> Polo que respecta a importancia de "fixar" termos porqué non é válido
> "fluxo" ?
>
> Apeteciame abrir este fío de discusión e apoeteceme facelo dun xeito
> guerreiro... suxentions "please" :)

Home, estívenlle dando voltas e upstream podería ser "refluxo" ou
"refluír"... Por outra banda pensara que o de octeto non se usaba.

Responderlle a