Un apuntamento, os nomes de aplicacións, marcas rexistradas, formatos e nomes 
de outros produtos ao estilo _non_ se traducen. 

Exemplos:
Amazón* > Amazon
:: é unha marca comercial, igual ca Audi, Ford ou Lamborghini, non ten 
tradución nin se adapta

torrente* > torrent
:: é a extensión do ficheiro dun protocolo determinado, e inda que o nome é 
obviamente unha metáfora, non deixa de ser un nome dun estándar. 

Responderlle a