Xa que o Sr. Secretario vai precisar que os novos socios lle envien unha
"vcard" cos datos, e como non todo o mundo empregas ferramentas de contacto
ou axenda, fixen un pequeno COMO para poder facelas nun editor de texto
simple.

vai adxunto

-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_min...@conf.jabberes.org

Attachment: mini-COMO-vcard.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text

Responderlle a