- outras opcións serían : control esvarante, barra de desprazamento,
barra esvarante, barra de ampliación (ás veces), selector de
desprazamento

En Gnome está case sempre «control desprazábel», por se podemos conveniar.

Confirmo, en GNOME e sobre todo da última uniformización quedou control desprazábel.

O de barra de desprazamento eu serveríao para scrollbar.

O de selector de desprazamento non está mal, pero vai depender do contexto

Responderlle a