2010/3/5 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
>> Ola,
>>
>> No programa que estou traducindo atópome coa expresión 'XML document
>> not well formed'. Dado que estar 'well formed' é unha das
>> características básicas dun documento XML (non se podería denominar de
>> tal xeito sen posuíla), parece importante que teña unha tradución
>> precisa. Buscando no corpus de Mancomún, atopo unha única ocorrencia
>> (en pidgin):
>>
>> "XML Not well formed"   ->  "XML incorrectamente formado"
>>
>> No software de Microsoft, traduciuse de formas variadas:
>>
>> Verify well-formed XML.. -> Verificar XML con formato correcto...
>> well-formed XML. -> XML ben formado
>> XML correcto
>
> Engado algúns resultados que obtiven do openTran buscando por "well
> formed" e por "well-formed" (volve buscar por "well-formed" a ver se
> che saen novos resultados) e que recortei para que non sairan cadeas
> longas:
>
> non é correcto   |   not well-formed   |  M/xmlparser.properties
> mal formada   |   not well-formed   |  M/xmlparser.properties
> incorrecta   |   not well-formed   |  M/xmlparser.properties
> non estaba ben formado   |    was not well formed   |  K/kpackagekit
> ben formado   |   Well-formed   |  K/quanta
> ben formado   |   well-formed   |  K/quanta
> ben formado   |   well-formed   |  K/quanta
> ben formado   |   well-formed   |  K/quanta
> ben formado   |   well-formed   |  K/quanta
>
>> 1) É correcta a tradución formed -> formado? Non parece que o verbo
>> formar teña esa acepción en galego (polo menos no digalego)
>> 2) As solucións con formato parecen remitir a un problema de orde
>> gráfica, ou de representación, cando o que sucede é que o documento
>> non segue as regras sintácticas básicas que permitirían denominalo
>> como XML (ou sexa, non é un documento XML), non por unha cuestión de
>> formato, senón sintáctica
>> 3) Podería valer 'O documento XML non está ben construído'?
>>
>> Unha analoxía lingüística podería ser: 'a oración non está ben
>> formada' contra 'a oración non está ben construída'. Supoño que
>> ninguén diría 'a oración non ten o formato correcto' ou 'a oración
>> está incorrectamente formada' para dicir que non é sintacticamente
>> correcta.
>>
>> Ao mellor xa se discutiu, pero non encontro referencias nos arquivos da 
>> lista.
>
> Eu tampouco atopei nada, agás este mesmo fío.
>
> Quizais non estea moi relacionado, pero isto lémbrame o de "malformed".

Tirado dos resultados de glosarios:

"malformed" (Mancomun):

    "malformado"
    "formado incorrectamente"


"well-formed" (Mancomun):
    Definición: 1. (linguistics, computing) Correctly written;
syntactically correct; expressed in a way that obeys rules for
constructing formulas in a certain language. If the parser says it is
good, then it must be well-formed and is part of the language.

    "formado correctamente"
    "sintacticamente correcto"

Responderlle a