2014/1/10 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
> Certamente tracking e kerning son parella e debe considerarse unha
> solución conxunta na terminoloxía tipográfica pero no caso da
> tradución que levo non o aparece senón o kerning. Tracking en inglés é
> unha palabra caixón cunha enorme cantidade de significados diferentes.
> No ámbito do software, cando aparece tracking normalmente refírese a
> «tracking errors» que traducimos normalmente como seguimento de erros
> (aínda que sería máis exacto dicir "trazabilidade de erros") e cando
> se refire a hardware, é un «erro da pista»
>
> Tamén achego outra fonte especializada ao caso:
>
> http://www.fotonostra.com/grafico/trackingykerning.htm
>
>
> A solución que adoptei é
>
> kerning → interletrado
>
> Sobre tracking non o teño claro, vexo que se utiliza «densidade» pero
> creo que é demasiado xenérico (parece apreciarse tanto en horizontal
> coma en vertical e tanto para a liña como para o parágrafo). En todo
> caso non me afecta agora. Habería que considerar tamén «spacing» e
> «line spacing». Quero dicir que ao mellor «tracking-densidade» é
> perfectamente correcto, pero que non fai realmente distintiva con
> «kerning-interletrado»

Para que quede claro o «kerning» tamén pode ser vertical se o texto
está en vertical. Exemplo disto pode verse no Inkscape.

Para «line spacing» non había tradución xa?


> ------------------------------------------------
> | tracking-densidade          |
> |-----------------------------------------------
> |        kerning-interletrado  |
> |        spacing-espazado  |
> ------------------------------------------------
>
> Por que non aceptar o anglicismo?
>
> Penso que non é de recibo que tomemos termos anglófonos neste campo
> cando a nosa tradición editorial ou libresca (a das linguas romances)
> é tan antiga e depurada. Non me podo crer que os tipógrafos italianos,
> franceses ou españois teñan nada, absolutamente nada que aprender dos
> ingleses ou americanos. O track e o kern chegan agora como efecto
> secundario da informatización das ferramentas (ora si, de aí o inglés)
>
>
> en         it           fr
> es            pt
> tracking     spaziatura    approche        espaciado
>      alinhamento,...
> kerning      crenatura     crenage
> interletraje      ajuste de espaço,...
>
> Tampouco entendo o -aje do español. Interletraje non está recollido no
> DRAE, interlinea, si. O do portugués é un caos, confusas, polas fontes
> consultadas (culpa miña, claro).
>
>
>
>
> 2014/1/10 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
>> Segundo isto: http://tipografia.edublogs.org/tracking-y-kerning/
>> eu aplicaría
>> kern[ing] → interletrado
>> Track[ing] → densidade
>>
>>
>> 2014/1/10 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>
>>>
>>> Unha páxina que a min paréceme moi boa para este tipo de discusións, xa
>>> que aclara moi ben os conceptos tipográficos, malia estar en castelán é
>>> http://www.unostiposduros.com
>>>
>>> Sobre este particular:
>>>
>>> http://www.unostiposduros.com/taller-de-tipografia-digital-2-conceptos-basicos/
>>> http://www.unostiposduros.com/el-kerning-y-el-idioma-espanol/
>>>
>>> e tamén estoutra páxina:
>>> http://www.bocetostipograficos.com.ar/2009/07/kerning-y-tracking.html
>>>
>>>
>>>
>>> 2014/1/10 Xusto Rodriguez Rio <xusto.rodrig...@usc.es>
>>>>
>>>> Ola,
>>>>
>>>> Penso que non podemos buscar un nome para o "kerning" sen ter en conta en
>>>> paralelo o "tracking"
>>>> (http://www.fotonostra.com/grafico/trackingykerning.htm).
>>>>
>>>> De feito, moitas fontes castelás úsase "interletrado" como equivalente de
>>>> "tracking".
>>>>
>>>> Xusto
>>>>
>>>> -----Mensaxe orixinal-----
>>>> De: Antón Méixome [mailto:cert...@certima.net]
>>>> Enviado: xoves, 09 de xaneiro de 2014 20:49
>>>> Para: Trasno - Lista
>>>> Asunto: [terminoloxia] kerning
>>>>
>>>> Nunca debatemos esta palabra?
>>>>
>>>> De momento na tradución de LibreOffice está "espazo entre caracteres"
>>>> que é máis ben unha perífrase que un termo.
>>>>
>>>> Propoño: interletrado (seguindo a Blanco Valdés, en Do orixinal ao libro)
>>>>
>>>>
>>>> Non atopo máis traducións rexistradas no Trobador; no Buscatermos
>>>> recollen a
>>>> opción do anglicismo directo feito por aquel vello Léxico editorial
>>>>
>>>> Buscatermos:
>>>>
>>>> Definición
>>>>
>>>> Espazo existente entre os caracteres
>>>>
>>>> Fonte
>>>>
>>>> Proposta de definición do Servizo de Normalización Lingüística da USC
>>>>
>>>> Áreas temáticas
>>>>
>>>> Industria > Sectores industriais > Comunicación > editoriais
>>>>
>>>> Equivalencias
>>>> GL:
>>>> kerning (s, m, s) FontesLéxico editorial. Santiago de Compostela,
>>>> Universidade, 1993
>>>> ES:
>>>> kerning
>>>>


Deica
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a