Ola Itziar

Lígote unha url onde podes ver o glosario galego de Ubuntu que recopilei
para ti: http://pastebin.com/mBEzdRis (é doado descargalo) porque coido
que esta lista de correos non acepta anexos.

Ten en conta:

1-Está realizado con acordos formais de Trasno que podes consultar aquí
(polo menos en parte):

http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/Prontuario_trasnadas.tar.gz

2-Está tamén realizado con acordos informais entre os tradutores.

3-Existen termos que non están fixados de ningunha forma e polo tanto
poden atoparse traducidos de varios xeitos.

4-Unha parte recopileina buscando nas traducións de Ubuntu.

5-Moitos dos termos do glosario orixinal son acrónimos, nomes de
programas, ordes de Unix etc. que non se traducen.Saúdos e sorte.
Marcos Lans

On 17/02/15 12:27, Itziar Montero wrote:
> Buenos días:
> Me gustaría saber dónde puedo conseguir el glosario de Ubuntu en gallego
> para compararlo con el que aparece en inglés en la página de Ubuntu. El
> objetivo es comparar ambos glosarios para mi trabajo de fin de grado.
> 
> Gracias por adelantado
> 
> Un saludo
> 
> Itziar Montero
> 
> 
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> 
@

3D   3D

A

add-on - extensión/complemento
address - enderezo
address book - axenda/libro de enderezos
alert - alerta/aviso 
anti-alias - anti-alias/antialias
applet - miniaplicativo
application - aplicativo
APT - APT
Archive - Arquivo
ASCII - ASCII
autocomplete - completar automaticamente
autohide - ocultar/agochar automaticamente
Automatix - Automatix
automount - Montar automaticamente

B

background - Fondo de pantalla/Fondo de escritorio
backtrace - Traza
bash - bash
bootloader - cargador de arranque
Breezy Bagder - Breezy Bagder
buddy (instant messaging) - contacto (mensaxería instantánea)

C

CamelCase
Canonical - Canonical
caption - lenda
CD - CD
CD-ROM - CD-ROM
character encoding - codificación de caracteres
chat - conversa/chat
CLI - CLI
click - clic/premer
clipboard - portapapeis/portarretallos
close - pechar
code - código
codec - códec
color scheme - esquema de cor
color wheel - roda de cor
combo box - caixa de verificación/caixa de combinación
command - orde
command line argument - argumento para a liña de ordes
command line switch (or flag, option, or parameter) - selector/alternador para 
a liña de ordes (bandeira/marca, opción ou parámetro)
composite (also compositing window manager) - composto/composición
compress - comprimir
computer - computador
context menu - menú contextual
CUPS - CUPS
curses - curses
cut - cut (cando é unha orde para Unix)

D

Dapper Drake - Dapper Drake
daemon - daemon
data - datos
database - base de datos
DEB (or deb) - DEB (ou deb)
delete - eliminar
dependency - dependencia
deploy 
desktop - escritorio
desktop environment - ambiente de escritorio
desktop object - obxecto de escritorio
developer - desenvolvedor
device - dispositivo
directory - cartafol
discontinued- 
distro - distribución
double-click - dobre clic
dpkg - dpkg
dual-boot - arranque dual

E 

Edubuntu - Edubuntu
Edgy Eft - Edgy Eft
ext3 - ext3
extension - extensión

F

FAT32 - FAT32
Feisty Fawn - Feisty Fawn
firewall - devasa
FLOSS - FLOSS
fork - bifurcación/fork
fsck - fsck

G

GConf - GConf
GDM - GDM
gedit - gedit
GIMP - GIMP
GNOME - GNOME
GNU - GNU
GRUB - GRUB
GTK+ - GTK+
Guest - Convidado
GUI - interface de usuario/IU
 
H

Hardy Heron - Hardy Heron
Hoary Hedgehog - Hoary Hedgehog
Host - Anfitrión/servidor segundo o contexto
HowTO - Guía/Manual/Instrucións

I

icon - icona
IDE - IDE
Intrepid Ibex - Intrepid Ibex
IRC - IRC
ISO - ISO

J

Jaunty Jackalope - Jaunty Jackalope
JED - JED

K

Karmic Koala - Karmic Koala
KDE - KDE
KDM - KDM
Kernel - kernel/núcleo
Kubuntu - Kubuntu

L

Launchpad - Launcpad
LILO - LILO

M 

machine name - nome da máquina/computador
man - man (instrución de unix)
Medibuntu - Medibuntu
memory - memoria
menu - menú
Metacity - Metacity
metadata - metadatos
metapackage - metapaquete
middle-click - clic central/medio
middle mouse button - botón central do rato
MIME - MIME
MIME type - tipo de MIME
modify - modificar
mount - montar

N

Nautilus - Nautilus
nohup - nohup
nano - nano
native viewport - área de visualización nativa
newline - salto de liña/quebra de liña

O

offline - desconectado/fóra de liña
online - conectado/en liña
onscreen - na pantalla/mostrado na pantalla
OpenBox - OpenBox
OpenID - OpenID
Open Source - Fontes abertas/código aberto

P

package - paquete
package management system - sistema de xestión de paquetes
plugin - engadido/complemento/extensión segundo o contexto
PPA - PPA

Q

Qt - Qt

R

repository - repositorio
root directory - cartafol raíz/directorio raíz
root user - usuario root/administrador
RPM - RPM

S

SABDFL
Samba - Samba
search engine - motor de busca
security - seguranza
security patch - parche de seguranza
shell - shell/intérprete de ordes segundo o contexto
software package - paquete de software
splash - pantalla de inicio/splash segundo o contexto
SSH - SSH
style - style/estilo segundo o contexto
sudo - sudo
sudoer - sudoer
super key - tecla Super
Synaptic - Synaptic

T 

tag - etiqueta
tar (or tarball) - tar (ou tarball)
terminal - terminal
theme - tema

U

Ubiquity - Ubiquity
Ubuntu 8.04 - Ubuntu 8.04
update - actualizar
upstream - upstream

V

VI - VI
VIM - VIM
virtual machine - máquina virtual
Virtualization - Virtualización

W

Warty Warthog - Warty Warthog
widget - widget
widget toolkit - widget toolkit
wiki - wiki
WikiWord
window decoration - decoración das xanelas
window manager - xestor de xanelas

X

XML
X Window System - Sistema de xanelas X/X Window System
Xfce - Xfce
xorg.conf - xorg.conf
Xubuntu - Xubuntuhttp://pastebin.com/mBEzdRis

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a