e non sería máis correcto utilizar a forma femenina? "A" Twitter. A
"rede social" twitter.

Ou ben considerades que é "o servizo de mensaxería Twitter"? Eu creo que
non, que é unha rede social.


Xosé M. Lamas


On 09/05/16 12:00, proxecto-requ...@trasno.net wrote:
> É correcto colocar o artigo antes de Twitter?

-- 
PGP Key_id: ...EFBE4BB3
<https://pgp.mit.edu/pks/lookup?op=get&search=0x2B625941EFBE4BB3>
Guía para recuperar a intimidade do teu correo
<https://emailselfdefense.fsf.org/es/>
Non imprimas este correo se non é preciso

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
proxecto mailing list
proxecto@trasno.net
http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

Responderlle a