ENG, CAT, ESP...

Informe:
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
IN3 - Internet Interdisciplinary Institute

--------------------------------------------
(english)

Intellectual property rights and the Internet in Spain
http://www.uoc.edu/in3/llibertat/

Research report 1.0 - RFC (Request for Comments)

Abstract

The digitization of contents and their subsequent communication using
the Internet has irreversibly transformed the parameters that governed
the exercise of the intellectual property rights some years ago. These
rights are the base of both cultural and knowledge industries, that is
to say, the base of a substantial part of the production in the advanced
economies. Thus, the debate about intellectual property rights'
management is basic from an economic, media and political perspective in
all societies.

Taking into consideration the Internet tradition, this report about
Internet and Intellectual Property has been entitled as version 1.0,
adding a RFC (Request for Comments). It is our aim to make an urgent
call to collective effort to formulate a new space of free creation in
the respect of a new legality


---------------------------------
(català)

Drets de propietat intel·lectual i Internet a Espanya
http://www.uoc.edu/in3/llibertat/
Informe de recerca 1.0 - RFC (Request for Comments)

Resum

La digitalizació de continguts i la seva posterior comunicació a
Internet ha transformat irreversiblement els paràmetres que fins fa uns
anys regien l'exercici dels drets de propietat intel·lectual. Aquests
drets són la base de les indústries culturals i del coneixement, és a
dir, d'una proporció substancial de la producció en les economies
avançades; així, el debat sobre les formes de gestió dels drets d'autor
se situa en el centre de l'atenció econòmica, mediàtica i política en
totes les societats.

Seguint amb la tradició històrica d'Internet, titulem aquest informe
sobre Internet i Propietat Intel·lectual com a versió 1.0 i afegim un
RFC (Request for Comments) tot fent una crida d'urgència a l'esforç
col·lectiu per tal de formular un nou espai de lliure creació en el
respecte d'una nova legalitat.


---------------------------------
(castellano)

http://www.uoc.edu/in3/llibertat/
Derechos de propiedad intelectual e Internet

Informe de investigación 1.0 - RFC (Request for Comments)

Resumen

La digitalización de contenidos y su posterior comunicación mediante
Internet ha transformado irreversiblemente los parámetros que hasta hace
unos años regían el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.
Estos derechos son la base de las industrias culturales y del
conocimiento, es decir, de una proporción sustancial de la producción en
las economías avanzadas; así, el debate en torno a las formas de gestión
de los derechos de autor se sitúa en el centro de la atención económica,
mediática y política en todas las sociedades.


Siguiendo con la tradición histórica de Internet, titulamos este sobre
Internet y Propiedad Intelectual como versión 1.0 y añadimos un RFC
(Request for Comments) como llamada de urgencia al esfuerzo colectivo
para formular un nuevo espacio de libre creación en el respeto de una
nueva legalidad.

-------- Mensagem encaminhada --------
De: Meritxell Roca Sales <[EMAIL PROTECTED]>
Para: [EMAIL PROTECTED]
Assunto: informe
Data: Thu, 15 Feb 2007 17:24:36 +0100

Bona tarda,

t'escric per a comunicar-te que ja hem penjat al portal de la UOC la
versió 1.0 de l'informe sobre propietat intel.lectual i Internet en el
que darrerament hem estat treballant. 
Aprofito per a agrair sincerament la teva col.laboració i t'animo a que
ens facis arribar els comentaris que la lectura de la recerca et
suggereixi.
El link directe a l'informe és el sigüent:
http://www.uoc.edu/in3/llibertat. Pots descargar-te'l lliurement perquè
està llicenciat amb Creative Commons
 
Salutacions cordials!
 

Meritxell
 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
IN3 - Internet Interdisciplinary Institute
Av. Tibidabo 47
08035 Barcelona 
 
[EMAIL PROTECTED]
93 253 57 35


_______________________________________________
PSL-Brasil mailing list
PSL-Brasil@listas.softwarelivre.org
http://listas.softwarelivre.org/mailman/listinfo/psl-brasil
Regras da lista: 
http://twiki.softwarelivre.org/bin/view/PSLBrasil/RegrasDaListaPSLBrasil

Responder a