(Francès i Català) 

http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39367950,00.htm?xtor=RSS-1

(Francès)
L'Europe, le Brésil et la Chine unissent leurs forces autour des 
logiciels libres
Par la rédaction
ZDNet France
19 mars 2007


Vingt et un acteurs des NTIC basés en Europe, Brésil et Chine lancent 
l'initiative QualiPSo. Son objectif: faire du logiciel libre un moteur 
de croissance industriel. Plus précisément, QualiPSo est une 
"plate-forme qualité", un cadre technique, juridique et commercial que 
vont respecter les sociétés membres.

Il sera la garantie de «logiciels libres sûrs, économiques et souples» 
avec «le même niveau de fiabilité que celui proposé par les logiciels 
propriétaires». Un des premiers chantiers sera de «définir des méthodes, 
des processus de développement et des modèles économiques qui 
faciliteront le déploiement du logiciel libre en environnement industriel».

Les fondateurs de cette initiative estiment ainsi que QualiPSo permettra 
de «susciter la confiance» et ainsi «d'accélérer le développement du 
logiciel libre».

Parmi les membres, les acteurs français sont bien représentés avec Bull 
(chargée de la communication autour de QualiPSo), Mandriva, la 
Gendarmerie nationale ou l'Inria.

--------------------------------------
(català amb tradutor de la Generalitat de Catalunya)
-------------------------------------
Europa, el Brasil i la Xina uneixen les seves forces al voltant dels
programaris lliures
Per la redacció
ZDNet França
19 marços de 2007
    
  
Vint-i-un actors dels NTIC basats a Europa, el Brasil i la Xina llancen
la iniciativa QualiPSo. El seu objectiu: fer del programari lliure un
motor de creixement industrial. Més precisament, QualiPSo és una
"plataforma qualitat", un marc tècnic, jurídic i comercial que
respectaran les societats membres. 

Serà la garantia de «programaris lliures segurs, econòmics i flexibles»
amb «el mateix nivell de fiabilitat que aquell proposat pels programaris
propietaris». Un dels primers tallers serà de «definir mètodes,
processos de desenvolupament i models econòmics que facilitaran el
desplegament del programari lliure en medi ambient industrial».

Els fundadors d'aquesta iniciativa estimen així com QualiPSo permetrà
«suscitar la confiança» i així «d'accelerar el desenvolupament del
programari lliure». 

Entre els membres, els actors francesos són ben representats amb Bull
(encarregada de la comunicació al voltant de QualiPSo), Mandriva, la
Gendarmeria nacional o l'Inria.
-------------------------------------
-- 
             Marcelo D'Elia Branco

  International Network of Public Administrations for Free Software
         www.lafarga.org/xarxa/en/presentation
           Projeto Software Livre Brasil
             www.softwarelivre.org

_______________________________________________
PSL-Brasil mailing list
PSL-Brasil@listas.softwarelivre.org
http://listas.softwarelivre.org/mailman/listinfo/psl-brasil
Regras da lista: 
http://twiki.softwarelivre.org/bin/view/PSLBrasil/RegrasDaListaPSLBrasil

Responder a