Hi

QGIS 2.18 package should work fine (works for me here). The 3.0 package is 
still being prepared but I expect it will work on high Sierra too.

Regards

Tim

> On 07 Mar 2018, at 14:17, Gary Hartley <osu...@bangor.ac.uk> wrote:
> 
> Hi
> I have Mac OS High Sierra Version 10.13.3 I see this is not listed on the 
> supported OS versions on the download page.
> My question is will it still work or do I need to wait for an updated version 
> to come out?
> 
> Sincerely
> 
> Gary Hartley
> 
> Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565
> 
> Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys 
> deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y 
> cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy 
> gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na 
> fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu 
> ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn 
> eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli 
> barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost 
> hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai 
> fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y 
> neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr 
> awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.
> 
> This email and any attachments may contain confidential material and is 
> solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this 
> email in error, please notify the sender immediately and delete this email. 
> If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or 
> disclose any information contained in this email. Any views or opinions are 
> solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor 
> University. Bangor University does not guarantee that this email or any 
> attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in 
> the body of the text of the email, this email is not intended to form a 
> binding contract - a list of authorised signatories is available from the 
> Bangor University Finance Office.
> 
> _______________________________________________
> Qgis-community-team mailing list for organizing community resources such as 
> documentation, translation etc..
> Qgis-community-team@lists.osgeo.org 
> <mailto:Qgis-community-team@lists.osgeo.org>
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-community-team 
> <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-community-team>
—Tim Sutton

Co-founder: Kartoza
Project chair: QGIS.org

Visit http://kartoza.com <http://kartoza.com/> to find out about open source:

Desktop GIS programming services
Geospatial web development
GIS Training
Consulting Services

Skype: timlinux
IRC: timlinux on #qgis at freenode.net

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP

_______________________________________________
Qgis-community-team mailing list for organizing community resources such as 
documentation, translation etc..
Qgis-community-team@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-community-team

Reply via email to