Hei,

Det er en ledig stilling innen akvatisk økologi i NINA med fokus på modellering 
og databaser:
http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4144/Forsker-innen-akvatisk-okologi

Kanskje av interesse for ferskvannsbiologer her som kan R, PostGIS eller 
lignende...
Siden jobben er rettet mot nordisk vann-forvalting er det forutsetning for 
jobben å snakke minst et nordisk språk.

Til dere med kontakt til nordiske fagmiljøer: gjerne videresendt utlysningen.

Mvh
Stefan


_______________________________________________
Qgis-user mailing list
Qgis-user@lists.osgeo.org
List info: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user

Reply via email to