W dniu nie, 05.05.2019 o godzinie 12∶25 +0200, użytkownik Aleksander
Podsiadły napisał:
> Today I have to block spam from „Best Price Holding”. Too much UCE,
> 50
> in 2 hours.

Today, for now 1260 emails blocked from this site. :)

-- 
Pozdrawiam/Regards,
mgr inż. Aleksander Podsiadły
starszy informatyk
Urząd Gminy Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów
tel:  +48 413737002 ext. 119
fax:  +48 413737024
mail:  a...@mniow.pl
    a...@mniow.eu
jid:  a...@jabber.mniow.pl
gg:   9150578---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: qmailtoaster-list-unsubscr...@qmailtoaster.com
For additional commands, e-mail: qmailtoaster-list-h...@qmailtoaster.com

Reply via email to