W dniu pon, 06.05.2019 o godzinie 13∶58 +0800, użytkownik Kan Teruo
napisał:
> I followed the second one but after “sh qt-bootstrap-2”, I got the
> below errors:
> 
> curl: (6) Could not resolve host: mirrors.qmailtoaster.com; Unknown
> error

You have got problem with DNS:
8<--
[alex@alexia ~]$ host mirrors.qmailtoaster.com
mirrors.qmailtoaster.com has address 82.102.13.2
mirrors.qmailtoaster.com has address 109.74.205.92
mirrors.qmailtoaster.com has address 195.184.97.13
mirrors.qmailtoaster.com has address 209.234.190.114
mirrors.qmailtoaster.com has address 46.4.110.53
mirrors.qmailtoaster.com has address 69.144.11.118
mirrors.qmailtoaster.com has address 70.58.124.170
8<-- EOT

-- 
Pozdrawiam/Regards,
mgr inż. Aleksander Podsiadły
starszy informatyk
Urząd Gminy Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów
tel:  +48 413737002 ext. 119
fax:  +48 413737024
mail:  a...@mniow.pl
    a...@mniow.eu
jid:  a...@jabber.mniow.pl
gg:   9150578


Reply via email to