Покана за практически курс

Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране,
5
ноември 2014, гр.София


До 2020 г. България ще разполага с над 15 млрд. Евро по различните европейски фондове. Това е изключителна възможност за всеки предприемач, община или организация с нестопанска цел да усвои средства с които да реализира целите си. Ако желаете да финансирате идеите си, този курс е за Вас!

Целта на настоящото обучение е да изгради базисните знания и основни практически умения за разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС. Методът на провеждане е интерактивен - лекции, дискусии, казуси и примери за добри практики. Курсът се провежда в съответствие с методиката "Project Cycle Management" на Европейския съюз.

ВАЖНО: Всеки участник получава пакет материали включващ: професионално разработен евро проект, спечелил финансиране, подготвен от експерт консултанти с дългогодишен опит, учебни материали и помагала.

ЗАПИШЕТЕ СЕ ОНЛАЙН >>>

Брой дни: 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа  

Лектор: Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти;

Място: гр.София, бул. Цар Борис ІІІ №168, Бизнес център "АНДРОМЕДА" ет. 3, офис 31

Цена: 210.00 лв. с ДДС  Отстъпка 10% от посочената цена до 23.10.2014!


Организатор:
БГ Серт - Трейнинг център София
02/ 403 2404 | 0898 329302
off...@bgcert-training.com | www.BGCert-Training.com
Централен офис и трейнинг център: гр.София, бул.Цар Борис III 168, Район "Овча купел", Бизнес център "Андромеда", офис 31

 

     
  
    
Тoвa мoжe дa е нeпoискaнo търгoвскo съoбщeниe, спoрeд Зaкoнa зa eлeктрoннaтa търгoвия - ЗEТ.
Акo нe жeлaтe дa пoлучaвaтe повече нaшитe пoкaни, мoля натиснете кликнете ТУК за автоматично отписване
или изпрaтeтe прaзeн email нa bgc...@mail.bg със зaглaвие DЕLЕTЕ.
Мoлим дa приeмeтe нaшитe извинeния ако сме ви обезпокоили с нашето предложение.
 

Attachment: logo.png
Description: Binary data

_______________________________________________
Reproducible-builds mailing list
Reproducible-builds@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/reproducible-builds

Reply via email to