Покана за практически курс:

Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране

18 
Декември 2014, гр.София, бул.Цар Борис III 168

До 2020 г. България ще разполага с бюджет от над 30 милиарда Лева по Европейските фондове. Това е изключителна възможност за всеки Предприемач, Община или Нестопанска организация да финансира идеите си.

Целта на това обучение е да осигури ключови знания и умения за това как се изготвя и реализира проект,  финансиран от програмите на Европейския съюз.

Ако желаете да кандидатствате за безвъзмездно финансиране, този курс е за Вас!

Курсът се провежда в съответствие с официалната методика "Project Cycle Management" на ЕС. Методът на обучението е интерактивен - лекции, дискусии, казуси и примери за добри практики от реални проекти.

ВАЖНО! Всеки участник получава пакет учебни материали включващ:
- професионално разработен европейски проект, спечелил финансиране, подготвен от експертен екип с дългогодишен опит ;
- комплект учебни материали;
- електронни документи и ръководства за кандидатстване.

ИНФОРМАЦИЯ  И ОНЛАЙН ЗАПИСВАНЕ  >>>


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Брой дни: 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа  

Лектор: Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти;

Място на провеждане: гр.София, бул. Цар Борис ІІІ №168, Бизнес център "АНДРОМЕДА" ет. 3, офис 31
– учебна зала

Цена: 210.00 лв. с ДДС  Отстъпка 10% от посочената цена до 20.11.2014!Организатор:
БГ Серт - Трейнинг център София
02/ 403 2404 | 0898 329302
off...@bgcert-training.com | www.BGCert-Training.com
Централен офис и трейнинг център: гр.София, бул.Цар Борис III 168, Район "Овча купел", Бизнес център "Андромеда", офис 31

 

 

 

          
  
    
Тoвa мoжe дa е нeпoискaнo търгoвскo съoбщeниe, спoрeд Зaкoнa зa eлeктрoннaтa търгoвия - ЗEТ.
Акo нe жeлaтe дa пoлучaвaтe повече нaшитe пoкaни, мoля натиснете кликнете ТУК за автоматично отписване
или изпрaтeтe прaзeн email нa bgc...@mail.bg със зaглaвие DЕLЕTЕ.
Мoлим дa приeмeтe нaшитe извинeния ако сме ви обезпокоили с нашето предложение.
 

Attachment: logo.png
Description: Binary data

_______________________________________________
Reproducible-builds mailing list
Reproducible-builds@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/reproducible-builds

Reply via email to