ТРИДНЕВЕН СЕМИНАР

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ НОВИ И НЕТРАДИЦИОННИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ. СВОБОДНАТА ЕНЕРГИЯ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ

 

Време: 17-18-19 декември  2014 г. /СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК/

 Лектори:     Инж. Атанас Станков – експерт – ВЕИ в ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
                      
Инж. Ернесто Стефанов – експерт по мълниезащита на ВЕИ
                      
Инж.Станимир Петров – есперт - изобретател на генератори
                      
Александър Трифонов – сертифициран консултан управление
                      
Васил Кутинчев – експерт по ВЕИ законодателство – ДКЕВР

Целта на семинара е:

Представяне на информация за възможностите за разработване на проекти за изграждане на самостоятелни електростанции за задоволяване на собствени нужди и потребление на електроенергия. Разгледани са различните източници на електроенергия за изграждане на собствен енергоизточник – вятърни и фотоволтаични централи, централи на биомаса, биогаз, геотермални инсталации, а така също и нови енергийни източници – браунов газ, водород.

Разгледани са и най-новите насоки и перспективи за постигане на енергийна независимост от традиционните доставчици на електоренергия – Енергия на Нулевата точка /ZPE/или вакуумната енергия, антигравитационните технологии за производство на електроенергия.

Разгледани са разработките за свободната квантова енергия и квантовия генератор на Кирил Чуканов, забравените открития на Никола Тесла, Юл Браун и Виктор Шаубергер, машината за свободна енергия „ТЕСТАТИКА” в област Линден – Швейцария и технологиите и генератора на свободна енергия на Мехран Кеше.

Специално внимание е обърнато на разработките на проф. Стоян Съргойчев – YORK UNIVERSITY – CANADA за добив на енергия чрез студен ядрен синтез.

Семинарът е ориентиран към широк кръг аудитория – неспециалисти в областта на инженерните науки а така също и за специалисти, търсещи изход от енергийната криза.
Семинарът е подходящ и за мениджъри с интереси в областта на добива на електроенергия чрез алтернативни източници.

 

Време: 17-18-19 декември  2014 г. /СРЯДА, ЧЕТВ. И ПЕТЪК/

Такса участие: 480 лева

Отстъпка за ранно записване – до 5 декември – 20% !!!

Пълна програма на семинара може да намерите ТУК


За контакти и записване:


Тel: 02/ 980 15 29, 843 10 98
Fax: 02/ 945 56 00
Мобилни: 0877 576 144, 0884 353 027
E-mail: nis...@mail.bg nis...@abv.bg off...@nisi-bg.org
Website: www.nisi-bg.org


  
  
Тoвa мoжe дa е нeпoискaнo търгoвскo съoбщeниe, спoрeд Зaкoнa зa eлeктрoннaтa търгoвия - ЗEТ.
Акo нe жeлaтe дa пoлучaвaтe повече предложения от "Хотелски Комплекс Montecito",
мoля натиснете ТУК за автоматично отписване! 
Мoлим дa приeмeтe нaшитe извинeния ако сме ви обезпокоили с нашето предложение.
 
 
_______________________________________________
Reproducible-builds mailing list
Reproducible-builds@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/reproducible-builds

Reply via email to