Pengiklanan Internet Memudahkan,jom join...
FIKIRKANLAH KAWAN-KAWAN.
Dan ianya lebih MURAH dan berkesan dari media pengiklanan
seperti Television, radio, dan akhbar
dan pelbagai lagi kaedah-kaedah manual
dan sukar seperti pengedaran flyers, bunting
dan pelbagai lagi kaedah pengiklanan kuno
yang memerlukan anda mengedar risalah rumah ke rumah dll.

maaf di pinta
lihat dulu kawan

http://tinyurl.com/696a7y

semoga berjaya...

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"resepibanjar" group.
To post to this group, send email to resepibanjar@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to [EMAIL PROTECTED]
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/resepibanjar?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke