modal RM10.00 + bonus taja RM244,140.00 + bonus pool RM45,438.00 + 20,000
emel prospek (dari saya) !

*PLAN PROGRAM*

Untuk menjana pendapatan, sila fahami Plan Program ini .

*
*

*1. BONUS TAJAAN – RM4.00 (UNLIMITED)*

Ini adalah Bonus Tajaan Terus. Sekiranya anda menaja, anda layak menerima
bonus ini.
**
* 2. BONUS LEVEL – SISTEM MATRIX 5x8 (SPILLOVER)*

Setiap orang yang anda taja, akan disusun 5 kaki dibawah anda.Apabila anda
menaja orang ke 6, orang tersebut akan jatuh ke level kedua anda, dan ia
berjalan seterusnya. Dalam sistem ini, anda juga akan menerima banyak
limpahan tajaan dari upline anda walaupun anda tidak melakukan sebarang
penajaan.

*Lihat Jadual Ini :*

*LEVEL*

*KOMISYEN*

*AHLI*

*PENDAPATAN*

1

0.50

5

RM 2.50

2

0.50

25

RM 12.50

3

0.50

125

RM 62.50

4

0.50

625

RM 312.50

5

0.50

3125

RM 1562.50

6

0.50

15 625

RM 7812.50

7

0.50

78 125

RM 39 062.50

8

0.50

39 0625

RM 195'312.50

                               JUMLAH

RM 244 140.00
 **
* *
* *
*3. BONUS POOL ( BONUS TANPA MENAJA) *

Bonus ini adalah Bonus yang tidak memerlukan anda *MENAJA*. Ia adalah sistem
susunan satu kaki. Semua ahli yang mendaftar akan menerima bonus sekiranya
ahli susanan dibawahnya lengkap.Rujuk jadual dibawah.

Contoh : Katakan,hari ini anda sertai program ini. Anda adalah tajaan terus
program My*RM10*. Untuk Bonus ini sahaja, anda akan disusun secara 1 kaki
.Kemudian,esok ada lagi pendaftaran ahli baru *(BUKAN TAJAAN ANDA,IA TAJAAN
ORG TERAWAL DARI ANDA)*.Maka, sistem akan menyusun ahli tersebut dibawah
anda (mengikut siapa daftar dahulu, dia diatas) dan ia akan bergerak sama
seperti keadaan di atas. Apabila level dibawah anda mencukupi , anda akan
dibayar mengikut jumlah di dalam jadual dibawah :

*LEVEL*

*KOMISYEN*

*AHLI*

*PENDAPATAN*

1

0.10

4

RM 0.40

2

0.10

16

RM 1.60

3

0.10

64

RM 6.40

4

0.10

256

RM 25.60

5

0.10

1024

RM 102.40

6

0.10

4096

RM 409.60

7

0.10

16384

RM 1 638.40

8

0.10

65536

RM 6 553.60

9

0.10

262144

RM 26 214.40

10

0.10

104856

RM 10 485.60

*
 JUMLAH*

*RM 45 438.00*
 **

*4. BONUS WITHDRAW ( BONUS PALING UNIK )   [image: NEW]*

Anda akan menerima bonus ini sekiranya anda mempunyai DOWNLINE yang
membuat ARAHAN
WITHDRAW AKAUNNYA. Sistem akan memotong RM1 secara automatik daripada
akaunnya. Setiap kali downline anda membuat arahan pengeluaran , RM 1 itu
akan dipecah  kepada 0.20 sen dan dibayar kepada 5 level ke atas DOWNLINE
TERSEBUT. Menarik kan? Ada sahaja pengeluaran dibuat oleh downline anda,
anda perolihi 0.20sen! Bayangkan,jika anda mempunyai ramai downline!


daftar percuma sekarang !!!

*myrm10.com/?ref=1210*

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"resepibanjar" group.
To post to this group, send email to resepibanjar@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to 
resepibanjar+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/resepibanjar?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke