Kenapa ramai yang masih tidak tahu mengenai Cpanel? Sedangkan telah
banyak panduan di internet kini yang boleh membantu anda menguasai
Cpanel. Mahukah anda menjadi seorang yang pakar dalam penggunaan
Cpanel? Mahukah anda menjadikan Cpanel bekerja untuk laman web jualan
anda?

Ramai newbie yang mencuba perniagaan internet ini yang masih lemah
dalam asas perniagaan ini. Perkara yang paling ketara adalah asas
mengenai Cpanel , nama domain dan hosting. Dalam perniagaan Internet
Cpanel adalah merupakan pemandu arah laman web jualan anda. Kerana
semua yang berkaitan seperti nama domain, hosting dan Cpanel adalah
saling berhubung kait dan anda tidak boleh tidak.. harus mempelajari
asas ini. Adakah ini masalah anda?

Disini cara yang senang untuk anda pelajarinya

http://tinyurl.com/CpanelLinda
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"resepibanjar" group.
To post to this group, send email to resepibanjar@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to 
resepibanjar+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/resepibanjar?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke