Kenapa ramai yang masih tidak tahu mengenai Cpanel? Sedangkan telah banyak
panduan di internet kini yang boleh membantu anda menguasai Cpanel. Mahukah
anda menjadi seorang yang pakar dalam penggunaan Cpanel? Mahukah anda
menjadikan Cpanel bekerja untuk laman web jualan anda?

Ramai newbie yang mencuba perniagaan internet ini yang masih lemah dalam
asas perniagaan ini. Perkara yang paling ketara adalah *asas mengenai Cpanel
, nama domain dan hosting*. Dalam perniagaan Internet Cpanel adalah
merupakan pemandu arah laman web jualan anda. Kerana semua yang berkaitan
seperti nama domain, hosting dan Cpanel adalah saling berhubung kait dan
anda tidak boleh tidak.. harus mempelajari asas ini. Adakah ini masalah
anda?

Disini cara yang senang untuk anda pelajarinya


*http://tinyurl.com/CpanelLinda*

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"resepibanjar" group.
To post to this group, send email to resepibanjar@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to 
resepibanjar+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/resepibanjar?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke