Please add:

Name[sv]=Lösenordshanteraren Revelation
GenericName[sv]=Lösenordshanterare
Comment[sv]=Organisera och säkra upp dina lösenord

-- 
Daniel Nylander (CISSP, GCFA, GCUX)
Stockholm, Sweden
[EMAIL PROTECTED]


Reply via email to