Re: [ArchLinuxVn] Vivaldi cho Archlinux ai chạy thử rồi?

2016-04-15 Hội thoại Đức Nam Trần
Cháu đã chạy thử rồi, trên AUR có PKGBUILD rồi đó bác. Hoặc bác cài qua yaourt cho nhanh Vào 21:35 Ngày 07 tháng 04 năm 2016, maikhai đã viết: > Thấy họ ca Vivaldi quá bắt nóng ruột, down về rồi làm cái rpmextract nhưng > thất bại. Nhảy qua hướng dẫn làm bằng deb file, hóa ra

Re: [ArchLinuxVn] Vivaldi cho Archlinux ai chạy thử rồi?

2016-04-15 Hội thoại Duc Tran
À bác ơi, cái này có cái này nữa là người giúp bác là anh Đức Nam (dynamo) chứ không phải là cháu đâu bác. Chúc bác luôn khỏe, Duc Tran 2016-04-16 6:46 GMT+07:00 mai khai : > Cài thì vivaldi, chạy thì kêu vivaldi-stable. Tìm kiếm loanh quanh gõ gì > cũng trơ ra, ngay cả