[ArchLinuxVn] Cac ban giup fix voi

2016-05-21 Hội thoại maikhai
file xmonad.hs: [abbey@a3che ~]$ cat .xmonad/xmonad.hs import XMonad import XMonad.Hooks.DynamicLog import XMonad.Hooks.ManageDocks import XMonad.Util.Run(spawnPipe) import XMonad.Util.EZConfig(additionalKeys) import System.IO myManageHook = composeAll [ className =? "Gimp" --> doFloat

Re: [ArchLinuxVn] Cac ban giup fix voi

2016-05-21 Hội thoại mai khai
[ ((mod4Mask .|. shiftMask, xK_z), spawn "xscreensaver-command -lock") , ((controlMask, xK_Print), spawn "sleep 0.2; scrot -s") Lai re-edit nhu vay roi chay recompile cung that bai: [abbey@a3che ~]$ xmonad --recompile Error detected while loading xmonad configuration file:

Re: [ArchLinuxVn] Cac ban giup fix voi

2016-05-21 Hội thoại mai khai
Có khi nào là do nó 32 mà mình chạy Arch64 hay không nhỉ? Cái xmonad này kỳ ở chỗ nếu không recompile sảng thì không sao. Nếu compile với một xmonad.hs không thích hợp thì lần chạy kế tiếp máy sẽ đơ, dù có tháo file hỏng đó ra cũng vẫn đơ luôn. Cái hấp dẫn của nó là làm rất lẹ, gần như không phải

Re: [ArchLinuxVn] Cac ban giup fix voi

2016-05-21 Hội thoại Duc Tran
Vậy cháu cũng chịu rồi bác, đành nhờ người cao nhân hơn. Chúc bác khỏe On 05/21/2016 06:26 PM, mai khai wrote: > Vẫn thất bại Đức à. Chạy recompile thì nó làm ngon lành, trả về $ > không kèm thông báo gì. Nhưng khi reboot vào lại thì màn hình đơ luôn. > Mod+shift+enter không nhúc nhích.

Re: [ArchLinuxVn] Cac ban giup fix voi

2016-05-21 Hội thoại Duc Tran
> { manageHook = manageDocks <+> myManageHook -- make > sure to > > <+> manageHook defaultConfig > , layoutHook = avoidStruts $ layoutHook defaultConfig > Bác ơi, chỗ dòng "include myManageHook definition from above" bác

Re: [ArchLinuxVn] Cac ban giup fix voi

2016-05-21 Hội thoại Duc Tran
On Sat, May 21, 2016 at 3:48 PM, maikhai wrote: > file xmonad.hs: > [abbey@a3che ~]$ cat .xmonad/xmonad.hs > import XMonad > import XMonad.Hooks.DynamicLog > import XMonad.Hooks.ManageDocks > import XMonad.Util.Run(spawnPipe) > import XMonad.Util.EZConfig(additionalKeys) >

Re: [ArchLinuxVn] Cac ban giup fix voi

2016-05-21 Hội thoại mai khai
OK de minh re-edit roi chay thu coi. Trong khi cho doi, minh vao trang http://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?f=16=1182092 va copy cai xmonad.hs cua no roi chay recompile thi hahaha Lan Dau Tien Chay OK! import XMonad import XMonad.Hooks.ManageDocks main = xmonad defaultConfig {

Re: [ArchLinuxVn] Cac ban giup fix voi

2016-05-21 Hội thoại mai khai
Vẫn thất bại Đức à. Chạy recompile thì nó làm ngon lành, trả về $ không kèm thông báo gì. Nhưng khi reboot vào lại thì màn hình đơ luôn. Mod+shift+enter không nhúc nhích. Mod+1,2,3,4,5,6,7,8,9 cũng vậy. Xóa .xmonad/xmonad.hs, chạy recompile với .xmonad/trống bị error. Reboot vào lại, pacman -S

Re: [ArchLinuxVn] Cac ban giup fix voi

2016-05-21 Hội thoại mai khai
, modMask = mod4Mask -- Rebind Mod to the Windows key } `additionalKeys` [ ((mod4Mask .|. shiftMask, xK_z), spawn "xscreensaver-command-lock") , ((controlMask, xK_Print), spawn "sleep 0.2; scrot -s") , ((0, xK_Print), spawn "scrot") ] sau khi

Re: [ArchLinuxVn] Cac ban giup fix voi

2016-05-21 Hội thoại mai khai
Làm rồi đây (coi attach, vì dán vào đây thì nó lại bẻ dòng). Nếu có cái site nào nhiều xmonad_guru mà nhờ họ đọc giùm là ngon a! 2016-05-21 13:31 GMT+00:00 Duc Tran <901...@gmail.com>: > Vậy cháu cũng chịu rồi bác, đành nhờ người cao nhân hơn. > > Chúc bác khỏe > > > On 05/21/2016 06:26 PM, mai

Re: [ArchLinuxVn] Cac ban giup fix voi

2016-05-21 Hội thoại mai khai
Đức ơi boot máy rồi, xmonad vẫn ngon lành cành mai. Thôi cạch không dám ngọ nguậy cái xmonad.hs nữa. 2016-05-22 9:57 GMT+07:00 mai khai : > Tạm thời thấy giải quyết thế này là có mòi ăn tiền (chưa "dám" reboot, > phải báo cáo liền kẻo khi reboot nó lại đơ như mấy lần trước): >