Re: [ArchLinuxVn] Mirror ăn hành rồi

2016-09-03 Hội thoại Hieu Nguyen
Em mới ở SG về ĐN luôn, nên cơ bản là lúc nào cũng được, he he, hẹn anh lúc đó ạ :D. 2016-09-04 8:30 GMT+07:00 Anh K. Huynh : > > Hôm nay chủ nhật thì chắc khó vào DC được. Nên để ngày mai tính tiếp trong > khi chờ mấy bạn ở DC hỗ trợ. Ngày 8/9 a mới tới nơi nếu em còn ở đó thì

Re: [ArchLinuxVn] Mirror ăn hành rồi

2016-09-03 Hội thoại Anh K. Huynh
Hôm nay chủ nhật thì chắc khó vào DC được. Nên để ngày mai tính tiếp trong khi chờ mấy bạn ở DC hỗ trợ. Ngày 8/9 a mới tới nơi nếu em còn ở đó thì làm offline luôn =)) On Sun, 4 Sep 2016 07:59:57 +0700 Hieu Nguyen wrote: > Em đang ở ĐN, không biết có giúp gì được không