Re: [ArchLinuxVn] Vivaldi cho Archlinux ai chạy thử rồi?

2016-04-17 Hội thoại maikhai
Vào 15:58:40 UTC+7 Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2016, maikhai đã viết:
> Cám ơn Đức Nam Trần và xin nhận lỗi đã xớn xác nhầm tên. Cứ nghĩ Đức Trần vừa 
> quất thêm một cái Nick nữa.
> 
> 
> Nhân tiện: Trước nói "nạp chậm không thua gì Firefox", nay đếm thử (có reboot 
> vài ba lần để nạp mỗi app một lần) thì thấy Vivaldi hình như nạp chậm hơn FF 
> khoảng 8 tiếng đếm.

GHI THÊM:

Vào kiếm phim coi, ai ngờ bị báo lúc thì lỗi connecting, khi thì "không hỗ 
trợ", linh tinh đủ thứ. Chuyển qua Firefox có đỡ hơn nhưng vẫn không hết bực 
mình. Mình đoán bừa là do JWM, bèn cài MATE như đã dùng một thời gian. Kết qủa 
trong MATE, Vivaldi vẫn xuất hiện trơ3 ngại, báo lỗi

"Lỗi mạng không ổn định!
*Lỗi này xảy ra khi mạng internet của bạn đang chập chờn hoặc link phim đang 
thay đổi. 
Giải pháp: Bạn mở trình duyệt riêng tư (CTRL+SHIFT+N) để xem được ngay. 
Nếu không, bạn có thể tắt trình duyệt và chờ vài phút để vào lại."

Trở qua dùng Firefox, cũng mở cùng phim cùng website, thì xem được ngay không 
vấn đề gì.
Do chưa config đúng hay vì nguyên nhân nào khác? Chưa biết thế nào nhưng chuyện 
làm ngay là: trảm...giam hậu 2 tên Vivaldi và JWM, để còn uống thuốc đi ngủ. 


> m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/42d11dc7-e3b2-4e4f-8d7f-35194a56331f%40googlegroups.com.


Re: [ArchLinuxVn] Vivaldi cho Archlinux ai chạy thử rồi?

2016-04-16 Hội thoại mai khai
Cám ơn Đức Nam Trần và xin nhận lỗi đã xớn xác nhầm tên. Cứ nghĩ Đức Trần
vừa quất thêm một cái Nick nữa.

Nhân tiện: Trước nói "nạp chậm không thua gì Firefox", nay đếm thử (có
reboot vài ba lần để nạp mỗi app một lần) thì thấy Vivaldi hình như nạp
chậm hơn FF khoảng 8 *tiếng đếm.*

2016-04-15 22:52 GMT+07:00 Đức Nam Trần :

> Cháu đã chạy thử rồi, trên AUR có PKGBUILD rồi đó bác. Hoặc bác cài qua
> yaourt cho nhanh
>
> Vào 21:35 Ngày 07 tháng 04 năm 2016, maikhai  đã viết:
>
>> Thấy họ ca Vivaldi quá bắt nóng ruột, down về rồi làm cái rpmextract
>> nhưng thất bại. Nhảy qua hướng dẫn làm bằng deb file, hóa ra phải cài cái
>> steam rất to nặng gần 300MB lận. Đành thụt lui, chờ & xem vậy.
>>
>> --
>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux Việt Nam" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To view this discussion on the web visit
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/db335c37-7664-42f9-9c8a-2ff5ad168b24%40googlegroups.com
>> .
>>
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/xO8Rr0vCcYo/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CA%2B2SxegcU50RfZ%2Bhfxyv7wW%3D-i7ccuig8%3DRtOUWPTS%3DMsPHh0Q%40mail.gmail.com
> 
> .
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdMoZeez_pOtXb72RUTZHzdhZm82SAP-NCeOBdYTJa7WVA%40mail.gmail.com.


Re: [ArchLinuxVn] Vivaldi cho Archlinux ai chạy thử rồi?

2016-04-15 Hội thoại Duc Tran
À bác ơi, cái này có cái này nữa là người giúp bác là anh Đức Nam (dynamo)
chứ không phải là cháu đâu bác.

Chúc bác luôn khỏe,

Duc Tran

2016-04-16 6:46 GMT+07:00 mai khai :

> Cài thì vivaldi, chạy thì kêu vivaldi-stable. Tìm kiếm loanh quanh gõ gì
> cũng trơ ra, ngay cả #whereis vivaldi cũng ngọng luôn.
> Cuối cùng tức mình $vival+tabtab là giải quyết xong.
> Nhưng nạp vẫn còn hơi lâu (ngang ngửa với FF không chịu thua).
> Cám ơn Đức Trần.
>
>
> 2016-04-15 22:52 GMT+07:00 Đức Nam Trần :
>
>> Cháu đã chạy thử rồi, trên AUR có PKGBUILD rồi đó bác. Hoặc bác cài qua
>> yaourt cho nhanh
>>
>> Vào 21:35 Ngày 07 tháng 04 năm 2016, maikhai  đã viết:
>>
>>> Thấy họ ca Vivaldi quá bắt nóng ruột, down về rồi làm cái rpmextract
>>> nhưng thất bại. Nhảy qua hướng dẫn làm bằng deb file, hóa ra phải cài cái
>>> steam rất to nặng gần 300MB lận. Đành thụt lui, chờ & xem vậy.
>>>
>>> --
>>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To view this discussion on the web visit
>>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/db335c37-7664-42f9-9c8a-2ff5ad168b24%40googlegroups.com
>>> .
>>>
>>
>> --
>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to a topic in the
>> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
>> To unsubscribe from this topic, visit
>> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/xO8Rr0vCcYo/unsubscribe.
>> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
>> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To view this discussion on the web visit
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CA%2B2SxegcU50RfZ%2Bhfxyv7wW%3D-i7ccuig8%3DRtOUWPTS%3DMsPHh0Q%40mail.gmail.com
>> 
>> .
>>
>
>
>
> --
> m k h _ s g n
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdNJoCc7f%2B1Jpf9DMsrK8AxPb7zs-w%3D0GuFYo8cZw8%3D1sg%40mail.gmail.com
> 
> .
>

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAOQTeiKM3brR%3D2%3DF9Ksn2VKacPKsy9qkZCeFzUd1cJ171Vweqg%40mail.gmail.com.


Re: [ArchLinuxVn] Vivaldi cho Archlinux ai chạy thử rồi?

2016-04-15 Hội thoại Đức Nam Trần
Cháu đã chạy thử rồi, trên AUR có PKGBUILD rồi đó bác. Hoặc bác cài qua
yaourt cho nhanh

Vào 21:35 Ngày 07 tháng 04 năm 2016, maikhai  đã viết:

> Thấy họ ca Vivaldi quá bắt nóng ruột, down về rồi làm cái rpmextract nhưng
> thất bại. Nhảy qua hướng dẫn làm bằng deb file, hóa ra phải cài cái steam
> rất to nặng gần 300MB lận. Đành thụt lui, chờ & xem vậy.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/db335c37-7664-42f9-9c8a-2ff5ad168b24%40googlegroups.com
> .
>

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CA%2B2SxegcU50RfZ%2Bhfxyv7wW%3D-i7ccuig8%3DRtOUWPTS%3DMsPHh0Q%40mail.gmail.com.