[cs-lisp] Re: Liste icindeki belli bir elemanin hangi pozisyonlarda oldugunun listesi..?

2008-04-24 Başlik Volkan YAZICI
On Wed, 23 Apr 2008, Aykut Caglayan [EMAIL PROTECTED] writes:
 Ornegin soyle bir listem var:'(0 1 1 0 0 1 1) 
 ve ben su cevabi ariyorum: '(1 2 5 6)

CL-USER (defun positions (item list)
  POSITION derivate returns list of positions of the
supplied ITEM occuring in the specified LIST.
  (labels ((collect-positions (position accum list)
 (cond
((endp list) accum)
((eql item (first list))
 (collect-positions (1+ position)
(cons position accum)
(rest list)))
(t (collect-positions (1+ position) accum (rest 
list))
 (nreverse (collect-positions 0 nil list
STYLE-WARNING: redefining POSITIONS in DEFUN
POSITIONS
CL-USER (positions 1 '(0 1 1 0 0 1 1))
(1 2 5 6)

Ağız tadınıza uygun olarak KEY ve TEST seçeneklerini de -- POSITION
işlevinde olduğu gibi -- POSITIONS'a da ekleyebilirsiniz.


İyi çalışmalar.

___
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp


[cs-lisp] Re: Liste icindeki belli bir elemanin hangi pozisyonlarda oldugunun listesi..?

2008-04-24 Başlik Can Burak Cilingir
On Thu, Apr 24, 2008 at 09:36:22AM +0300, Volkan YAZICI wrote:
 Merhaba,
 
 Can Burak Cilingir [EMAIL PROTECTED] writes:
 Problemi eger dogru tahmin ediyorsam, bahsettiginiz isi list veritipi
 kullanarak yapmak yerine girdilerini nept veritipine cevirerek daha
 performansli calisabileceginizi tahmin ediyorum.
 
 Anladığım kadarı ile Aykut Bey herhangi bir elemanın belirtilen bir
 liste içinde hangi pozisyonlarda yer aldığını öğrenmek istiyor. Bu her
 halukarda -- liste özel bir sıralama içermediği sürece -- zaten O(n)
 işlem karmaşıklığında bir problem. Bunu liste yerine başka bir veri
 yapısı kullanarak yapmanın bize kayda değer bir başarım artışı
 sağlayacağını zannetmiyorum.
 
 list - nept cevrimini ...
 
 Cahilliğimi mazur görün, nept nedir?

(N)ear (e)valuated (p)riority (t)ree veri tipi icerisinde sakladiginiz
veriyi sirali olsun, olmasin BST (binary search tree) benzeri bir
sekilde calisarak aradiginiz veriye en fazla agacin derinligi kadar
islemde erismenizi saglar. Bu da en kotu durumda bahsettiginiz gibi
O(n) yerine O(log(n)) performans saglayacak, n'in ozellikle buyuk
degerleri icin kiyaslanamayacak kadar iyi bir basarim getirecektir.

tabi n yeteri kadar buyur ise klasik 4 islemin O(1) zamanda
yapilamayacagini animsarsak bu sekilde bir iyilestirmeye de gitmemiz
olasi.

PS: Daha once belirtme geregi duymamistim ama simdi sanirim
belirtmeliyim. puns intended.

 
 
 İyi çalışmalar.
 

-- 
Can Burak Çilingir
-+-\n--+\n+++

  If we really understand the problem, the answer will come out of
  it, because the answer is not separate from the problem. -
  J. Krishnamurti


signature.asc
Description: Digital signature
___
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp


[cs-lisp] Re: Liste icindeki belli bir elemanin hangi pozisyonlarda oldugunun listesi..?

2008-04-24 Başlik Can Burak Cilingir
On Thu, Apr 24, 2008 at 01:40:39PM +0300, Volkan YAZICI wrote:
 Can Burak Cilingir [EMAIL PROTECTED] writes:
 (N)ear (e)valuated (p)riority (t)ree veri tipi icerisinde sakladiginiz
 veriyi sirali olsun, olmasin BST (binary search tree) benzeri bir
 sekilde calisarak aradiginiz veriye en fazla agacin derinligi kadar
 islemde erismenizi saglar. Bu da en kotu durumda bahsettiginiz gibi
 O(n) yerine O(log(n)) performans saglayacak, n'in ozellikle buyuk
 degerleri icin kiyaslanamayacak kadar iyi bir basarim getirecektir.
 
 Benim burada değinmek istediğim nokta, bahsi geçen arama işlemini sadece
 tek bir kez yapacaksanız doğrudan sequential scan ile listeyi taramak en
 doğrusu olacaktır -- bu O(n) karmaşıklığında. Çünkü bunu herhangi bir
 ağaca yerleştirmek istediğinizde veri yapısının yeni hale aktarımı için
 en azından O(nlogn) adım gerekmektedir, kaldı ki bu çok iyimser bir
 oran. Eğer bu arama işlemleri birden fazla kez yapılacaksa, tabii ki
 sorgu tipine özel bir arama ağacı kullanmanız kaçınılmaz olacaktır.
 
 Şu da var ki, her veri tipi için istenilen ağaç yapısı
 oluşturulamayabilir. Çünkü herhangi bir veriyi ağaçta saklayabilmeniz
 için o ağaç tarafından şart koşulan karşılaştırma operatörlerinin
 saklanacak veri üzerinde tanımlanması gerekmektedir.

:) sanirim hala pun intended yonteminden medet umdugumu tam olarak
ifade edemiyorum.

 
 
 İyi çalışmalar.
 

-- 
Can Burak Çilingir
-+-\n--+\n+++

  Precise language is not the problem. Clear language is the problem.
  - R. Feynman


signature.asc
Description: Digital signature
___
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp