Re: [cs-lisp] Aquamacs-CM'de calismadi; LispWorks Personal'de calisti

2008-05-01 Başlik TARIK ÖZKANLI
fonksiyon ismini tamamen Türkçe yapmak mümkün mü?
karıştır yani.
Teşekkürler.


2008/4/30 Aykut Caglayan [EMAIL PROTECTED]:

 (defun karistir (lst)
 (sort lst
  #'
  :key (lambda (item)
 (declare (ignore item))
 (random 1.0

 (defun luup (kere)
 (loop for i from 0 to kere collect (nth (mod i 7) (karistir '(a b c d
 e f g)


 GNU Emacs 22.1.1 (i386-apple-darwin8.10.1, Carbon Version 1.6.0)
 of 2007-07-22 on plume.sr.unh.edu - Aquamacs Distribution 1.1
 SLIME 2007-01-07
 Common Music 2.10.0' de calismadi

 Bi de LispWorks'de denedim, calisti__

 Kor talih bu mu? 
 
 Be a better friend, newshound, and
 know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
 http://mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ


 ___
 cs-lisp mailing list
 cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
 http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
 http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

___
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp


Re: [cs-lisp] Aquamacs-CM'de calismadi; LispWorks Personal'de calisti

2008-05-01 Başlik Ruhan Alpaydin

clisp'de mümkün.

kabuk değişkenlerim:
([EMAIL PROTECTED]:~$ printenv)
...
LANG=tr_TR.UTF-8
...

clisp buna göre kendisini ayarlıyordur.

-Ruhan

On Thu, 1 May 2008 09:58:31 +0300, TARIK ÖZKANLI [EMAIL PROTECTED] wrote:
 fonksiyon ismini tamamen Türkçe yapmak mümkün mü?
 karıştır yani.
 Teşekkürler.
 
 
 2008/4/30 Aykut Caglayan [EMAIL PROTECTED]:
 
 (defun karistir (lst)
 (sort lst
  #'
  :key (lambda (item)
 (declare (ignore item))
 (random 1.0

 (defun luup (kere)
 (loop for i from 0 to kere collect (nth (mod i 7) (karistir '(a b c
 d
 e f g)


 GNU Emacs 22.1.1 (i386-apple-darwin8.10.1, Carbon Version 1.6.0)
 of 2007-07-22 on plume.sr.unh.edu - Aquamacs Distribution 1.1
 SLIME 2007-01-07
 Common Music 2.10.0' de calismadi

 Bi de LispWorks'de denedim, calisti__

 Kor talih bu mu? 
 
 Be a better friend, newshound, and
 know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
 http://mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ


 ___
 cs-lisp mailing list
 cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
 http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
 http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

 


___
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp


Re: [cs-lisp] Aquamacs-CM'de calismadi; LispWorks Personal'de calisti

2008-04-30 Başlik Ruhan Alpaydin

Bir dakika : 

Anladığım kadarıyla Mac OS X kullanıyorsunuz...

Common Music'in installation sayfasına bakarak en uygun Lisp'i kullanmak 
doğrudur herhalde. Bakıyorum :
cm/doc/cm.html tablosunda Mac OS X sütunu altında aşağıdaki Lisp programları 
var:

ACL 
CLISP  
CMUCL
ECL 
LispWorks  
OpenMCL 
SBCL
Gauche 
Guile  
STklos


-RuhanOn Wed, 30 Apr 2008 04:38:13 -0700 (PDT), Aykut Caglayan [EMAIL PROTECTED] 
wrote:
 (defun karistir (lst)
  (sort lst
#'
:key (lambda (item)
  (declare (ignore item))
  (random 1.0
 
 (defun luup (kere)
  (loop for i from 0 to kere collect (nth (mod i 7) (karistir '(a b c
 d e f g)
 
 
 GNU Emacs 22.1.1 (i386-apple-darwin8.10.1, Carbon Version 1.6.0)
 of 2007-07-22 on plume.sr.unh.edu - Aquamacs Distribution 1.1
 SLIME 2007-01-07
 Common Music 2.10.0' de calismadi
 
 Bi de LispWorks'de denedim, calisti__
 
 Kor talih bu mu?
 
 
 
 
 Be a better friend, newshound, and
 know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now. 
 http://mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ
 
 
 ___
 cs-lisp mailing list
 cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
 http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
 http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp


___
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp