Kontakty do firm - do natychmiastowego użycia

2020-03-24 Thread Michał Skiba

Witaj,

Kiedy jest najlepszy moment na organizację pracy, przygotowanie nowych akcji do 
Klientów, dotarcie do nowych firm i osób? Właśnie teraz - teraz jest wreszcie 
czas na zaplanowanie tych działań. I jest to także najwyższy czas, bo jak 
wszystko wróci do normy to będzie już za późno.

Nie szukaj sam, zdobądź od razu tysiące kontaktów i zajmij się tylko 
profilowaniem, modelowaniem akcji. Otrzymasz podstawę do zwielokrotnienia 
sprzedaży. Nasze bazy są na bieżąco aktualne, bezpieczne, łatwe w użyciu i 
uniwersalne. Przy tym nie pobieramy opłat za czasowy dostęp, czy horrendalnych 
kwot liczonych per rekord. Prawie 2,5 mln firm z mailami, telefonami, i wieloma 
innymi danymi niezbędnymi do planowania kampanii w rewelacyjnych cenach z 
atrakcyjnymi rabatami i extra dodatkami może być Twoje na zawsze!

Gwarantujemy zgodność z przepisami (w tym RODO). Na bazy wystawiamy fakturę VAT 
i służymy pomocą w przypadku zapytań o pochodzenie danych.

W razie zainteresowania proszę o informację zwrotną - przekażę dokładne 
informacje, statystyki baz i ceny.
W przeciwnym przypadku wystarczy odesłać maila zwrotnego z treścią "brak zgody" 
, to spowoduje zapomnienie adresu debian-glibc@lists.debian.org

zachęcam do wyrażenia zgody na niezobowiązujące informacje,
Michał Skiba
Analityk danych


--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie 
antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus


[Git][glibc-team/glibc][sid] 3 commits: debian/debhelper.in/libc.preinst, debian/rules.d/debhelper.mk: determine ld.so...

2020-03-24 Thread Aurelien Jarno


Aurelien Jarno pushed to branch sid at GNU Libc Maintainers / glibc


Commits:
7d682fdc by Aurelien Jarno at 2020-03-24T18:21:18+01:00
debian/debhelper.in/libc.preinst, debian/rules.d/debhelper.mk: determine ld.so 
ELF magic at build time instead of at run time to avoid using readlink 
-m. Closes: #954374.

- - - - -
3c25b93a by Aurelien Jarno at 2020-03-24T18:28:36+01:00
debian/rules.d/build.mk: unset LANGUAGE when running the testsuite.

- - - - -
2af0fd46 by Aurelien Jarno at 2020-03-24T19:02:44+01:00
debian/testsuite-xfail-debian.mk: ignore signal/tst-minsigstksz-1 and 
signal/tst-minsigstksz-2 on i386, they fail on i386 with an AVX-512 CPUs due to 
a kernel bug. Closes: #954715.

- - - - -


5 changed files:

- debian/changelog
- debian/debhelper.in/libc.preinst
- debian/rules.d/build.mk
- debian/rules.d/debhelper.mk
- debian/testsuite-xfail-debian.mk


View it on GitLab: 
https://salsa.debian.org/glibc-team/glibc/-/compare/fe9c98fd8cadd92cf0358b74d682d496c9582542...2af0fd46d16460fa91c8d7bbd5970ed12b5229a0

-- 
View it on GitLab: 
https://salsa.debian.org/glibc-team/glibc/-/compare/fe9c98fd8cadd92cf0358b74d682d496c9582542...2af0fd46d16460fa91c8d7bbd5970ed12b5229a0
You're receiving this email because of your account on salsa.debian.org.
Processed: Bug#954374 marked as pending in glibc

2020-03-24 Thread Debian Bug Tracking System
Processing control commands:

> tag -1 pending
Bug #954374 [libc6] libc6: please make maintainerscript compatible with busybox
Added tag(s) pending.

-- 
954374: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=954374
Debian Bug Tracking System
Contact ow...@bugs.debian.org with problemsProcessed: Bug#954715 marked as pending in glibc

2020-03-24 Thread Debian Bug Tracking System
Processing control commands:

> tag -1 pending
Bug #954715 [src:glibc] glibc: FTBFS: tests failed: signal/tst-minsigstksz-1 
signal/tst-minsigstksz-2
Added tag(s) pending.

-- 
954715: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=954715
Debian Bug Tracking System
Contact ow...@bugs.debian.org with problemsBug#954374: marked as pending in glibc

2020-03-24 Thread Johannes Schauer
Okay, wow, this is a 100 times better solution than the one I proposed. :D

Thank you!!

Quoting Aurelien Jarno (2020-03-24 19:02:59)
> Bug #954374 in glibc reported by you has been fixed in the
> Git repository and is awaiting an upload. You can see the commit
> message below and you can check the diff of the fix at:
> 
> https://salsa.debian.org/glibc-team/glibc/-/commit/7d682fdc92f2a3bf2a16c534204c89a69ca08040
> 
> 
> debian/debhelper.in/libc.preinst, debian/rules.d/debhelper.mk: determine 
> ld.so ELF magic at build time instead of at run time to avoid using "readlink 
> -m". Closes: #954374.
> 
> 
> (this message was generated automatically)

signature.asc
Description: signature


Processed: Bug#954393 marked as pending in glibc

2020-03-24 Thread Debian Bug Tracking System
Processing control commands:

> tag -1 pending
Bug #954393 [libc6-dev] please Breaks: libc6-dev-${DEB_HOST_ARCH}-cross (<< 
${CURRENT_UPSTREAM_VERSION})
Added tag(s) pending.

-- 
954393: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=954393
Debian Bug Tracking System
Contact ow...@bugs.debian.org with problems[Git][glibc-team/glibc][sid] 2 commits: debian/control.in/libc, debian/rules.d/debhelper.mk: Make libcX-dev declare a...

2020-03-24 Thread Aurelien Jarno


Aurelien Jarno pushed to branch sid at GNU Libc Maintainers / glibc


Commits:
aad78268 by Aurelien Jarno at 2020-03-24T22:35:05+01:00
debian/control.in/libc, debian/rules.d/debhelper.mk: Make libcX-dev declare a 
Breaks against libcX-dev-${DEB_HOST_ARCH}-cross ( 
${CURRENT_UPSTREAM_VERSION}~). Closes: #954393.

- - - - -
524c34da by Aurelien Jarno at 2020-03-24T22:45:19+01:00
debian/control.in/libc, debian/control.in/main: drop Conflicts, Breaks and 
Replaces against package version older than the one available in oldstable.

- - - - -


5 changed files:

- debian/changelog
- debian/control
- debian/control.in/libc
- debian/control.in/main
- debian/rules.d/debhelper.mk


View it on GitLab: 
https://salsa.debian.org/glibc-team/glibc/-/compare/2af0fd46d16460fa91c8d7bbd5970ed12b5229a0...524c34dacf90f5db9b9d9822a92daeeeb32b8247

-- 
View it on GitLab: 
https://salsa.debian.org/glibc-team/glibc/-/compare/2af0fd46d16460fa91c8d7bbd5970ed12b5229a0...524c34dacf90f5db9b9d9822a92daeeeb32b8247
You're receiving this email because of your account on salsa.debian.org.
[Git][glibc-team/glibc] Pushed new tag debian/2.30-3

2020-03-24 Thread Aurelien Jarno


Aurelien Jarno pushed new tag debian/2.30-3 at GNU Libc Maintainers / glibc

-- 
View it on GitLab: 
https://salsa.debian.org/glibc-team/glibc/-/tree/debian/2.30-3
You're receiving this email because of your account on salsa.debian.org.
[Git][glibc-team/glibc][sid] releasing package glibc version 2.30-3

2020-03-24 Thread Aurelien Jarno


Aurelien Jarno pushed to branch sid at GNU Libc Maintainers / glibc


Commits:
a4fd8e29 by Aurelien Jarno at 2020-03-24T23:31:47+01:00
releasing package glibc version 2.30-3

- - - - -


1 changed file:

- debian/changelog


View it on GitLab: 
https://salsa.debian.org/glibc-team/glibc/-/commit/a4fd8e29defda0889722a8212b50cf1b2eb27b65

-- 
View it on GitLab: 
https://salsa.debian.org/glibc-team/glibc/-/commit/a4fd8e29defda0889722a8212b50cf1b2eb27b65
You're receiving this email because of your account on salsa.debian.org.
Processing of glibc_2.30-3_source.changes

2020-03-24 Thread Debian FTP Masters
glibc_2.30-3_source.changes uploaded successfully to localhost
along with the files:
 glibc_2.30-3.dsc
 glibc_2.30-3.debian.tar.xz
 glibc_2.30-3_source.buildinfo

Greetings,

Your Debian queue daemon (running on host usper.debian.org)[Git][glibc-team/glibc][sid] debian/patches/git-updates.diff: update from upstream stable branch:

2020-03-24 Thread Aurelien Jarno


Aurelien Jarno pushed to branch sid at GNU Libc Maintainers / glibc


Commits:
3c7c2092 by Aurelien Jarno at 2020-03-24T23:29:10+01:00
debian/patches/git-updates.diff: update from upstream stable branch:

* debian/patches/git-updates.diff: update from upstream stable branch:
 - Fix a defect in the PowerPC backtrace function that could cause an 
out-of-bounds write when executed in a signal frame context (CVE-2020-1751).

- - - - -


2 changed files:

- debian/changelog
- debian/patches/git-updates.diff


View it on GitLab: 
https://salsa.debian.org/glibc-team/glibc/-/commit/3c7c2092f37ebd429d0c09a44c7f121ff8bf5cb6

-- 
View it on GitLab: 
https://salsa.debian.org/glibc-team/glibc/-/commit/3c7c2092f37ebd429d0c09a44c7f121ff8bf5cb6
You're receiving this email because of your account on salsa.debian.org.
Bug#953788: marked as done (glibc: CVE-2020-1752: use-after-free in glob() function when expanding ~user)

2020-03-24 Thread Debian Bug Tracking System
Your message dated Tue, 24 Mar 2020 22:51:36 +
with message-id 
and subject line Bug#953788: fixed in glibc 2.30-3
has caused the Debian Bug report #953788,
regarding glibc: CVE-2020-1752: use-after-free in glob() function when 
expanding ~user
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact ow...@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
953788: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=953788
Debian Bug Tracking System
Contact ow...@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Source: glibc
Version: 2.30-2
Severity: important
Tags: security upstream
Forwarded: https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=25414
Control: found -1 2.16-0experimental0
Control: found -1 2.19-18+deb8u10
Control: found -1 2.24-11+deb9u1
Control: found -1 2.24-11+deb9u4
Control: found -1 2.28-10
Control: found -1 2.29-10

Hi,

The following vulnerability was published for glibc.

CVE-2020-1752[0]:
use-after-free in glob() function when expanding ~user

If you fix the vulnerability please also make sure to include the
CVE (Common Vulnerabilities & Exposures) id in your changelog entry.

For further information see:

[0] https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2020-1752
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-1752
[1] https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=25414

Regards,
Salvatore
--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: glibc
Source-Version: 2.30-3
Done: Aurelien Jarno 

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
glibc, which is due to be installed in the Debian FTP archive.

A summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 953...@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Aurelien Jarno (supplier of updated glibc package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmas...@ftp-master.debian.org)


-BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-
Hash: SHA512

Format: 1.8
Date: Tue, 24 Mar 2020 23:31:35 +0100
Source: glibc
Architecture: source
Version: 2.30-3
Distribution: unstable
Urgency: medium
Maintainer: GNU Libc Maintainers 
Changed-By: Aurelien Jarno 
Closes: 953788 954374 954393 954715
Changes:
 glibc (2.30-3) unstable; urgency=medium
 .
  * debian/patches/git-updates.diff: update from upstream stable branch:
 - Fix a defect in the PowerPC backtrace function that could cause an
  out-of-bounds write when executed in a signal frame context
  (CVE-2020-1751).
 - Fix use-after-free vulnerability in the glob function when expanding
  ~user (CVE-2020-1752). Closes: #953788.
  * debian/debhelper.in/libc.preinst, debian/rules.d/debhelper.mk: determine
 ld.so ELF magic at build time instead of at run time to avoid using
 "readlink -m". Closes: #954374.
  * debian/rules.d/build.mk: unset LANGUAGE when running the testsuite.
  * debian/testsuite-xfail-debian.mk: ignore signal/tst-minsigstksz-1 and
 signal/tst-minsigstksz-2 on i386, they fail on i386 with an AVX-512 CPUs
 due to a kernel bug. Closes: #954715.
  * debian/control.in/libc, debian/rules.d/debhelper.mk: Make libcX-dev
 declare a Breaks against libcX-dev-${DEB_HOST_ARCH}-cross
 (<< ${CURRENT_UPSTREAM_VERSION}~). Closes: #954393.
  * debian/control.in/libc, debian/control.in/main: drop Conflicts, Breaks and
 Replaces against package version older than the one available in
 oldstable.
Checksums-Sha1:
 9fb2b38522f65cb047693cbc019c6060534eb454 8731 glibc_2.30-3.dsc
 191c5341141d90e9d23a9aa16302937d4cfe55d1 844628 glibc_2.30-3.debian.tar.xz
 a6d2d6a834be565122a56b6445ceed6a55339dc6 7589 glibc_2.30-3_source.buildinfo
Checksums-Sha256:
 31f0fd70db8c677f9f0cd526b5a43d8d719a76291181364290f4700c516395c7 8731 
glibc_2.30-3.dsc
 8995fbf0cca7ddab0d771b79c50fe78bbec9ef30a31ee0aa83d56899de83a822 844628 
glibc_2.30-3.debian.tar.xz
 f878eda4037d5e79b438ac4af7313ace941270bbbcd41b9f379db4d7bc9e1acd 7589 
glibc_2.30-3_source.buildinfo
Files:
 02306dbedb1e825fc3af27f6d474ebb3 8731 libs required glibc_2.30-3.dsc
 7cc54067c6e3ee5929dac8b489cf2c2a 844628 libs required 
glibc_2.30-3.debian.tar.xz
 2cc1c5109fd12d759019b743b197b3a7 7589 libs required 
glibc_2.30-3_source.buildinfo

-BEGIN PGP SIGNATURE-

iQIzBAEBCgAdFiEEUryGlb40+QrX1Ay4E4jA+JnoM2sFAl56i4oACgkQE4jA+Jno
M2tkbw/+OUUbH9cXbJ6cT21m1x6s+nzyysl9667sXqBNAtrFAffzGfIRnrqoeein

Bug#954374: marked as done (libc6: please make maintainerscript compatible with busybox)

2020-03-24 Thread Debian Bug Tracking System
Your message dated Tue, 24 Mar 2020 22:51:36 +
with message-id 
and subject line Bug#954374: fixed in glibc 2.30-3
has caused the Debian Bug report #954374,
regarding libc6: please make maintainerscript compatible with busybox
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact ow...@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
954374: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=954374
Debian Bug Tracking System
Contact ow...@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: libc6
Version: 2.30-2
Severity: wishlist

Hi,

would it be possible to make the libc6 preinst maintainer script
compatible with busybox? Currently the preinst script calls "readlink
-m" which is not supported by busybox. Hence the following error will be
thrown:

BusyBox v1.30.1 (Debian 1:1.30.1-4) multi-call binary.

Usage: readlink [-fnv] FILE

Display the value of a symlink

-f Canonicalize by following all symlinks
-n Don't add newline
-v Verbose

I tried to prepare a patch for the preinst script but ran into a FTBFS:

x86_64-linux-gnu-gcc-9  -shared -static-libgcc -Wl,-O1 -Wl,-z,defs 
-Wl,-dynamic-linker=/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 
-B/<>/build-tree/amd64-libc/csu/ 
-Wl,--version-script=/<>/build-tree/amd64-libc/libnss_files.map 
-Wl,-soname=libnss_files.so.2 -Wl,-z,combreloc -Wl,-z,relro 
-Wl,--hash-style=both  -L/<>/build-tree/amd64-libc 
-L/<>/build-tree/amd64-libc/math 
-L/<>/build-tree/amd64-libc/elf 
-L/<>/build-tree/amd64-libc/dlfcn 
-L/<>/build-tree/amd64-libc/nss 
-L/<>/build-tree/amd64-libc/nis 
-L/<>/build-tree/amd64-libc/rt 
-L/<>/build-tree/amd64-libc/resolv 
-L/<>/build-tree/amd64-libc/mathvec 
-L/<>/build-tree/amd64-libc/support 
-L/<>/build-tree/amd64-libc/nptl 
-Wl,-rpath-link=/<>/build-tree/amd64-libc:/<>/build-tree/amd64-libc/math:/<>/build-tree/amd64-libc/elf:/<>/build-tree/amd64-libc/dlfcn:/<>/build-tree/amd64-libc/nss:/<>/build-tree/amd64-libc/nis:/<>/build-tree/amd64-libc/rt:/<>/build-tree/amd64-libc/resolv:/<>/build-tree/amd64-libc/mathvec:/<>/build-tree/amd64-libc/support:/<>/build-tree/amd64-libc/nptl
 -o /<>/build-tree/amd64-libc/nss/libnss_files.so 
/<>/build-tree/amd64-libc/csu/abi-note.o -Wl,--whole-archive 
/<>/build-tree/amd64-libc/nss/libnss_files_pic.a 
-Wl,--no-whole-archive  -Wl,--start-group 
/<>/build-tree/amd64-libc/linkobj/libc.so 
/<>/build-tree/amd64-libc/libc_nonshared.a -Wl,--as-needed 
/<>/build-tree/amd64-libc/elf/ld.so -Wl,--no-as-needed 
-Wl,--end-group
/usr/bin/ld: 
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/9/../../../x86_64-linux-gnu/libselinux.so: 
undefined reference to `gettid@GLIBC_2.30'
collect2: error: ld returned 1 exit status

Thus, I'm now reporting this wishlist bug here before further working on
a fix.

Would you be willing to accept a change that makes the preinst script of
libc6 compatible with readlink from busybox?

Thanks!

cheers, josch


-- System Information:
Debian Release: bullseye/sid
 APT prefers stable
 APT policy: (990, 'stable'), (500, 'unstable-debug'), (500, 
'stable-updates'), (500, 'unstable'), (500, 'testing'), (1, 'experimental')
Architecture: amd64 (x86_64)
Foreign Architectures: i386, armhf

Kernel: Linux 4.19.0-8-amd64 (SMP w/4 CPU cores)
Kernel taint flags: TAINT_WARN
Locale: LANG=en_US.utf8, LC_CTYPE=en_US.utf8 (charmap=UTF-8), LANGUAGE=en_US:en 
(charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/dash
Init: systemd (via /run/systemd/system)
LSM: AppArmor: enabled
--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: glibc
Source-Version: 2.30-3
Done: Aurelien Jarno 

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
glibc, which is due to be installed in the Debian FTP archive.

A summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 954...@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Aurelien Jarno (supplier of updated glibc package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmas...@ftp-master.debian.org)


-BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-
Hash: SHA512

Format: 1.8
Date: Tue, 24 Mar 2020 23:31:35 +0100
Source: glibc
Architecture: source
Version: 2.30-3
Distribution: unstable
Urgency: medium
Maintainer: GNU Libc Maintainers 
Changed-By: Aurelien Jarno 
Closes: 953788 954374 954393 954715
Changes:
 glibc (2.30-3) unstable; urgency=medium
 .
  * debian/patches/git-updates.diff: update from 

Bug#954715: marked as done (glibc: FTBFS: tests failed: signal/tst-minsigstksz-1 signal/tst-minsigstksz-2)

2020-03-24 Thread Debian Bug Tracking System
Your message dated Tue, 24 Mar 2020 22:51:37 +
with message-id 
and subject line Bug#954715: fixed in glibc 2.30-3
has caused the Debian Bug report #954715,
regarding glibc: FTBFS: tests failed: signal/tst-minsigstksz-1 
signal/tst-minsigstksz-2
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact ow...@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
954715: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=954715
Debian Bug Tracking System
Contact ow...@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Source: glibc
Version: 2.30-2
Severity: serious
Justification: FTBFS on amd64
Tags: bullseye sid ftbfs
Usertags: ftbfs-20200322 ftbfs-bullseye

Hi,

During a rebuild of all packages in sid, your package failed to build
on amd64.

> UNSUPPORTED: elf/tst-ldconfig-bad-aux-cache
> UNSUPPORTED: elf/tst-pldd
> XPASS: elf/tst-protected1a
> XPASS: elf/tst-protected1b
> UNSUPPORTED: io/tst-getcwd-abspath
> UNSUPPORTED: misc/tst-ttyname
> UNSUPPORTED: nptl/test-cond-printers
> UNSUPPORTED: nptl/test-condattr-printers
> UNSUPPORTED: nptl/test-mutex-printers
> UNSUPPORTED: nptl/test-mutexattr-printers
> UNSUPPORTED: nptl/test-rwlock-printers
> UNSUPPORTED: nptl/test-rwlockattr-printers
> XPASS: nptl/tst-cancel24-static
> XPASS: nptl/tst-cleanupx4
> XPASS: nptl/tst-create-detached
> UNSUPPORTED: nss/tst-nss-db-endgrent
> UNSUPPORTED: nss/tst-nss-db-endpwent
> UNSUPPORTED: nss/tst-nss-files-alias-leak
> UNSUPPORTED: nss/tst-nss-files-alias-truncated
> UNSUPPORTED: nss/tst-nss-files-hosts-erange
> UNSUPPORTED: nss/tst-nss-files-hosts-getent
> UNSUPPORTED: nss/tst-nss-files-hosts-long
> UNSUPPORTED: nss/tst-nss-files-hosts-multi
> UNSUPPORTED: nss/tst-nss-test3
> UNSUPPORTED: posix/tst-sysconf-empty-chroot
> UNSUPPORTED: resolv/tst-resolv-ai_idn
> UNSUPPORTED: resolv/tst-resolv-ai_idn-latin1
> UNSUPPORTED: resolv/tst-resolv-res_init
> UNSUPPORTED: resolv/tst-resolv-res_init-thread
> UNSUPPORTED: resolv/tst-resolv-threads
> XPASS: rt/tst-cpuclock2
> XPASS: rt/tst-cputimer1
> XPASS: rt/tst-timer
> FAIL: signal/tst-minsigstksz-1
> FAIL: signal/tst-minsigstksz-2
> UNSUPPORTED: sunrpc/tst-svc_register
> UNSUPPORTED: time/tst-y2039
> Summary of test results:
>  2 FAIL
>5971 PASS
> 27 UNSUPPORTED
> 17 XFAIL
>  8 XPASS
> make[2]: *** [Makefile:429: tests] Error 1
> [...]
> --
> FAIL: signal/tst-minsigstksz-1
> original exit status 1
> Didn't expect signal from child: got `Segmentation fault'
> --
> --
> FAIL: signal/tst-minsigstksz-2
> original exit status 1
> Incorrect signal from child: got `Segmentation fault', need `Aborted'
> --
> +-+
> | Encountered regressions that don't match expected failures. |
> +-+
> FAIL: signal/tst-minsigstksz-1
> FAIL: signal/tst-minsigstksz-2

The full build log is available from:
  http://qa-logs.debian.net/2020/03/22/glibc_2.30-2_unstable.log

A list of current common problems and possible solutions is available at
http://wiki.debian.org/qa.debian.org/FTBFS . You're welcome to contribute!

About the archive rebuild: The rebuild was done on EC2 VM instances from
Amazon Web Services, using a clean, minimal and up-to-date chroot. Every
failed build was retried once to eliminate random failures.
--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: glibc
Source-Version: 2.30-3
Done: Aurelien Jarno 

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
glibc, which is due to be installed in the Debian FTP archive.

A summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 954...@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Aurelien Jarno (supplier of updated glibc package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmas...@ftp-master.debian.org)


-BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-
Hash: SHA512

Format: 1.8
Date: Tue, 24 Mar 2020 23:31:35 +0100
Source: glibc
Architecture: source
Version: 2.30-3
Distribution: unstable
Urgency: medium
Maintainer: GNU Libc Maintainers 
Changed-By: Aurelien Jarno 
Closes: 953788 954374 954393 954715
Changes:
 glibc (2.30-3) unstable; urgency=medium
 .
  * debian/patches/git-updates.diff: update from upstream stable branch:
 - Fix a defect in the PowerPC backtrace function that could cause an
  

Bug#954393: marked as done (please Breaks: libc6-dev-${DEB_HOST_ARCH}-cross (<< ${CURRENT_UPSTREAM_VERSION}))

2020-03-24 Thread Debian Bug Tracking System
Your message dated Tue, 24 Mar 2020 22:51:37 +
with message-id 
and subject line Bug#954393: fixed in glibc 2.30-3
has caused the Debian Bug report #954393,
regarding please Breaks: libc6-dev-${DEB_HOST_ARCH}-cross (<< 
${CURRENT_UPSTREAM_VERSION})
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact ow...@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
954393: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=954393
Debian Bug Tracking System
Contact ow...@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: libc6-dev
Version: 2.30-2
Severity: wishlist

Every time a new glibc upstream release gets uploaded,
cross-toolchain-base breaks in difficult to diagnose ways. This seems to
happen, because gcc uses the libc6-dev:somearch headers together with
libc6-dev-somearch-cross libraries.

Would you agree to have libc6-dev declare

Breaks: libc6-dev-${DEB_HOST_ARCH}-cross (<< ${CURRENT_UPSTREAM_VERSION}~)

where CURRENT_UPSTREAM_VERSION would presently be 2.30? I think that'd
spare us from diagnosing these issues in general.

Helmut
--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: glibc
Source-Version: 2.30-3
Done: Aurelien Jarno 

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
glibc, which is due to be installed in the Debian FTP archive.

A summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 954...@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Aurelien Jarno (supplier of updated glibc package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmas...@ftp-master.debian.org)


-BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-
Hash: SHA512

Format: 1.8
Date: Tue, 24 Mar 2020 23:31:35 +0100
Source: glibc
Architecture: source
Version: 2.30-3
Distribution: unstable
Urgency: medium
Maintainer: GNU Libc Maintainers 
Changed-By: Aurelien Jarno 
Closes: 953788 954374 954393 954715
Changes:
 glibc (2.30-3) unstable; urgency=medium
 .
  * debian/patches/git-updates.diff: update from upstream stable branch:
 - Fix a defect in the PowerPC backtrace function that could cause an
  out-of-bounds write when executed in a signal frame context
  (CVE-2020-1751).
 - Fix use-after-free vulnerability in the glob function when expanding
  ~user (CVE-2020-1752). Closes: #953788.
  * debian/debhelper.in/libc.preinst, debian/rules.d/debhelper.mk: determine
 ld.so ELF magic at build time instead of at run time to avoid using
 "readlink -m". Closes: #954374.
  * debian/rules.d/build.mk: unset LANGUAGE when running the testsuite.
  * debian/testsuite-xfail-debian.mk: ignore signal/tst-minsigstksz-1 and
 signal/tst-minsigstksz-2 on i386, they fail on i386 with an AVX-512 CPUs
 due to a kernel bug. Closes: #954715.
  * debian/control.in/libc, debian/rules.d/debhelper.mk: Make libcX-dev
 declare a Breaks against libcX-dev-${DEB_HOST_ARCH}-cross
 (<< ${CURRENT_UPSTREAM_VERSION}~). Closes: #954393.
  * debian/control.in/libc, debian/control.in/main: drop Conflicts, Breaks and
 Replaces against package version older than the one available in
 oldstable.
Checksums-Sha1:
 9fb2b38522f65cb047693cbc019c6060534eb454 8731 glibc_2.30-3.dsc
 191c5341141d90e9d23a9aa16302937d4cfe55d1 844628 glibc_2.30-3.debian.tar.xz
 a6d2d6a834be565122a56b6445ceed6a55339dc6 7589 glibc_2.30-3_source.buildinfo
Checksums-Sha256:
 31f0fd70db8c677f9f0cd526b5a43d8d719a76291181364290f4700c516395c7 8731 
glibc_2.30-3.dsc
 8995fbf0cca7ddab0d771b79c50fe78bbec9ef30a31ee0aa83d56899de83a822 844628 
glibc_2.30-3.debian.tar.xz
 f878eda4037d5e79b438ac4af7313ace941270bbbcd41b9f379db4d7bc9e1acd 7589 
glibc_2.30-3_source.buildinfo
Files:
 02306dbedb1e825fc3af27f6d474ebb3 8731 libs required glibc_2.30-3.dsc
 7cc54067c6e3ee5929dac8b489cf2c2a 844628 libs required 
glibc_2.30-3.debian.tar.xz
 2cc1c5109fd12d759019b743b197b3a7 7589 libs required 
glibc_2.30-3_source.buildinfo

-BEGIN PGP SIGNATURE-

iQIzBAEBCgAdFiEEUryGlb40+QrX1Ay4E4jA+JnoM2sFAl56i4oACgkQE4jA+Jno
M2tkbw/+OUUbH9cXbJ6cT21m1x6s+nzyysl9667sXqBNAtrFAffzGfIRnrqoeein
YSmQmrPJz+M0gSMrLWT+qAGhud299JXFrbSmb5FhjtgRIX+000z5xlmaD2927iaw
hRlaVeRTLJYDiDSgLeAt4xoHBRcny41TWBBj0gu7AmFUpl3AhZ9/hGCoDbm18hAm
CZZYCBMhi7XRBwqVszl9i4QYze9+NulNniAXkUK4DXMAEBqXurteq3IfpRkvl78x
U1/Qimei4BphGP4LpGb+JDF63GT6WRbTl5X8okU0NUcfD9ZkVuMTIuYgGp86rBbz
Ou1N3nDG2eBPa3PZo6mhzFvOtRHknuPjF1HbpElwJAhYTdVchH2pU0csiHBm2efb

glibc_2.30-3_source.changes ACCEPTED into unstable

2020-03-24 Thread Debian FTP MastersAccepted:

-BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-
Hash: SHA512

Format: 1.8
Date: Tue, 24 Mar 2020 23:31:35 +0100
Source: glibc
Architecture: source
Version: 2.30-3
Distribution: unstable
Urgency: medium
Maintainer: GNU Libc Maintainers 
Changed-By: Aurelien Jarno 
Closes: 953788 954374 954393 954715
Changes:
 glibc (2.30-3) unstable; urgency=medium
 .
  * debian/patches/git-updates.diff: update from upstream stable branch:
 - Fix a defect in the PowerPC backtrace function that could cause an
  out-of-bounds write when executed in a signal frame context
  (CVE-2020-1751).
 - Fix use-after-free vulnerability in the glob function when expanding
  ~user (CVE-2020-1752). Closes: #953788.
  * debian/debhelper.in/libc.preinst, debian/rules.d/debhelper.mk: determine
 ld.so ELF magic at build time instead of at run time to avoid using
 "readlink -m". Closes: #954374.
  * debian/rules.d/build.mk: unset LANGUAGE when running the testsuite.
  * debian/testsuite-xfail-debian.mk: ignore signal/tst-minsigstksz-1 and
 signal/tst-minsigstksz-2 on i386, they fail on i386 with an AVX-512 CPUs
 due to a kernel bug. Closes: #954715.
  * debian/control.in/libc, debian/rules.d/debhelper.mk: Make libcX-dev
 declare a Breaks against libcX-dev-${DEB_HOST_ARCH}-cross
 (<< ${CURRENT_UPSTREAM_VERSION}~). Closes: #954393.
  * debian/control.in/libc, debian/control.in/main: drop Conflicts, Breaks and
 Replaces against package version older than the one available in
 oldstable.
Checksums-Sha1:
 9fb2b38522f65cb047693cbc019c6060534eb454 8731 glibc_2.30-3.dsc
 191c5341141d90e9d23a9aa16302937d4cfe55d1 844628 glibc_2.30-3.debian.tar.xz
 a6d2d6a834be565122a56b6445ceed6a55339dc6 7589 glibc_2.30-3_source.buildinfo
Checksums-Sha256:
 31f0fd70db8c677f9f0cd526b5a43d8d719a76291181364290f4700c516395c7 8731 
glibc_2.30-3.dsc
 8995fbf0cca7ddab0d771b79c50fe78bbec9ef30a31ee0aa83d56899de83a822 844628 
glibc_2.30-3.debian.tar.xz
 f878eda4037d5e79b438ac4af7313ace941270bbbcd41b9f379db4d7bc9e1acd 7589 
glibc_2.30-3_source.buildinfo
Files:
 02306dbedb1e825fc3af27f6d474ebb3 8731 libs required glibc_2.30-3.dsc
 7cc54067c6e3ee5929dac8b489cf2c2a 844628 libs required 
glibc_2.30-3.debian.tar.xz
 2cc1c5109fd12d759019b743b197b3a7 7589 libs required 
glibc_2.30-3_source.buildinfo

-BEGIN PGP SIGNATURE-

iQIzBAEBCgAdFiEEUryGlb40+QrX1Ay4E4jA+JnoM2sFAl56i4oACgkQE4jA+Jno
M2tkbw/+OUUbH9cXbJ6cT21m1x6s+nzyysl9667sXqBNAtrFAffzGfIRnrqoeein
YSmQmrPJz+M0gSMrLWT+qAGhud299JXFrbSmb5FhjtgRIX+000z5xlmaD2927iaw
hRlaVeRTLJYDiDSgLeAt4xoHBRcny41TWBBj0gu7AmFUpl3AhZ9/hGCoDbm18hAm
CZZYCBMhi7XRBwqVszl9i4QYze9+NulNniAXkUK4DXMAEBqXurteq3IfpRkvl78x
U1/Qimei4BphGP4LpGb+JDF63GT6WRbTl5X8okU0NUcfD9ZkVuMTIuYgGp86rBbz
Ou1N3nDG2eBPa3PZo6mhzFvOtRHknuPjF1HbpElwJAhYTdVchH2pU0csiHBm2efb
pePY7LUnHUYU9rV3Q60PpVfE3iyh0Hp921VHLAn5nsViIheM3kC4Pkm4YZ3mgBUC
uz2RoeQMcbU/qlZfQwzIdShWLfsZNfMHHmsm/u8I6zVyCdoVRkvHsR9ua6jKxrXa
GFnssnsmJAQ/8C6Fg8Kud9fXifrHatGCwnNR0YrmpxNO5eLTxglGCirVFrpNBoSX
ssu6lZcijXrZMSlQynRm1uCwHIzlWr54Z1FcNm5RYqlCobAk/v5OvTxZQrv79RMt
jKBrhfg9sln9aVCL4Vz6cc8pfF1bToLYTh9iRHlM3a+JHdLPJlw=
=vUWC
-END PGP SIGNATURE-


Thank you for your contribution to Debian.