Re: configuracio de client SSH repartida en diferents fitxers

2009-01-14 Conversa Jordi Funollet
Eloi dixit: Sempre pots especificar les opcions pròpies de cada màquina a la qual et connectes fent servir diferents directives Host, que alhora pots fer servir per fer àlies de màquines. Per exemple: --- ~/.ssh/config --- Host servidor Hostname server.enterprise.example.com User

Re: configuracio de client SSH repartida en diferents fitxers

2009-01-14 Conversa Alex Muntada
* Jordi Funollet jord...@ati.es: [...] havia pensat en separar-ho en diferents fitxers, i carregar un o altre segons necessiti. Se m'acudeixen dos vies: symlinks o «ssh -F configfile». Però si vols evitar a tota costa que la configuració sigui diferent a casa i a la feina, crec que hauràs de

Re: configuracio de client SSH repartida en diferents fitxers

2009-01-14 Conversa Jordi Funollet
Alex Muntada dixit: Se m'acudeixen dos vies: symlinks o «ssh -F configfile». Però si vols evitar a tota costa que la configuració sigui diferent a casa i a la feina, crec que hauràs de fer-te un embolcall de l'ssh, que s'encarregui de triar el fitxer que toca segons on estiguis. Totes

Informació sobre un fitxer

2009-01-14 Conversa Ramon Cuñé
Bones, hi ha alguna forma d'obtenir l'últim usuari que ha grabat informació en un fitxer? Gràcies! -- To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org

Re: Informació sobre un fitxer

2009-01-14 Conversa Jordi Funollet
Ramon Cuñé dixit: Bones, hi ha alguna forma d'obtenir l'últim usuari que ha grabat informació en un fitxer? Vols dir l'últim usuari que ha entrat a la màquina via ssh i ha editat un fitxer des de la línia de comanes? ;-) -- ## ### Jordi Funollet ###

Re: Informaci ó sobre un fitxer

2009-01-14 Conversa matze
hola, El Wed, Jan 14, 2009 at 06:44:16PM +0100 Ramon Cuñé ha dit: hi ha alguna forma d'obtenir l'últim usuari que ha grabat informació en un fitxer? si vols obtenir l'informacio a posteriori sense haver instalat cap programari de auditoria, la resposta es no. el sistema de fitxers no guarda