Copies de seguretat d'un servidor a un altre...

2014-03-06 Conversa Joan Cervan i Andreu
Hola, Us volia demanar quin sistema em recomanarieu davant de la següent casuística: Tinc un servidor (debian) a on es fan còpies de seguretat (via la utilitat del mateix ispconfig). Es fan dos fitxers, per la bbdd i pels fitxers. Hauria de fer-ne una còpia, també, a un altre servidor... Tot

Re: Copies de seguretat d'un servidor a un altre...

2014-03-06 Conversa Alex Muntada
Si només necessites xifrar les dades mentre es transmeten d'un lloc a l'altre, rsync sobre ssh és suficient. Si vols que les dades estiguin xifrades al destí perquè ningú les pugui llegir sense la clau corresponent, duplicity farà el fet. Salut, Alex

Re: Copies de seguretat d'un servidor a un altre...

2014-03-06 Conversa Jordi Funollet Pujol
rsnapshot -- Jordi Funollet Pujol http://www.linkedin.com/in/jordifunollet -- To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org Archive: https://lists.debian.org/53187bf4.2020...@fastmail.fm

Re: Copies de seguretat d'un servidor a un altre...

2014-03-06 Conversa Leopold Palomo-Avellaneda
A Dijous, 6 de març de 2014, Joan Cervan i Andreu va escriure: Hola, Us volia demanar quin sistema em recomanarieu davant de la següent casuística: Tinc un servidor (debian) a on es fan còpies de seguretat (via la utilitat del mateix ispconfig). Es fan dos fitxers, per la bbdd i pels

Re: mails del popularity-contest

2014-03-06 Conversa Alex Muntada
Ernest Adrogué: però segueix enviant mails, que m'arriben rebotats a la bústia de l'usuari root (el servidor SMTP està configurat per no acceptar correu extern excepte si el remitent és un usuari real amb directori personal). No el tinc instal·lat però mirant el codi del paquet he vist que al

Re: mails del popularity-contest

2014-03-06 Conversa Ernest Adrogué
2014-03- 6, 20:22 (+0100); Alex Muntada escriu: Ernest Adrogué: però segueix enviant mails, que m'arriben rebotats a la bústia de l'usuari root (el servidor SMTP està configurat per no acceptar correu extern excepte si el remitent és un usuari real amb directori personal). No el tinc

Re: Copies de seguretat d'un servidor a un altre...

2014-03-06 Conversa jors
On 6 de marzo de 2014 13:21:57 CET, Joan Cervan i Andreu j...@calbasi.net wrote: Hola, Us volia demanar quin sistema em recomanarieu davant de la següent casuística: Tinc un servidor (debian) a on es fan còpies de seguretat (via la utilitat del mateix ispconfig). Es fan dos fitxers, per la bbdd

Re: Copies de seguretat d'un servidor a un altre...

2014-03-06 Conversa Alex Muntada
Per a la base de dades seria un merder fer incrementals (se m'acut crear pegats amb diff) però per als altres fitxers es poden extreure del tar i després fer els incrementals al destí amb rsnapshot, com deia en Jordi. Salut, Alex