Copies de seguretat d'un servidor a un altre...

2014-03-06 Conversa Joan Cervan i Andreu
Hola, Us volia demanar quin sistema em recomanarieu davant de la següent casuística: Tinc un servidor (debian) a on es fan còpies de seguretat (via la utilitat del mateix ispconfig). Es fan dos fitxers, per la bbdd i pels fitxers. Hauria de fer-ne una còpia, també, a un altre servidor... Tot

Re: Copies de seguretat d'un servidor a un altre...

2014-03-06 Conversa Alex Muntada
Si només necessites xifrar les dades mentre es transmeten d'un lloc a l'altre, rsync sobre ssh és suficient. Si vols que les dades estiguin xifrades al destí perquè ningú les pugui llegir sense la clau corresponent, duplicity farà el fet. Salut, Alex

Re: Copies de seguretat d'un servidor a un altre...

2014-03-06 Conversa Jordi Funollet Pujol
rsnapshot -- Jordi Funollet Pujol http://www.linkedin.com/in/jordifunollet -- To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org Archive: https://lists.debian.org/53187bf4.2020...@fastmail.fm

Re: Copies de seguretat d'un servidor a un altre...

2014-03-06 Conversa Leopold Palomo-Avellaneda
A Dijous, 6 de març de 2014, Joan Cervan i Andreu va escriure: Hola, Us volia demanar quin sistema em recomanarieu davant de la següent casuística: Tinc un servidor (debian) a on es fan còpies de seguretat (via la utilitat del mateix ispconfig). Es fan dos fitxers, per la bbdd i pels

Re: Copies de seguretat d'un servidor a un altre...

2014-03-06 Conversa jors
On 6 de marzo de 2014 13:21:57 CET, Joan Cervan i Andreu j...@calbasi.net wrote: Hola, Us volia demanar quin sistema em recomanarieu davant de la següent casuística: Tinc un servidor (debian) a on es fan còpies de seguretat (via la utilitat del mateix ispconfig). Es fan dos fitxers, per la bbdd

Re: Copies de seguretat d'un servidor a un altre...

2014-03-06 Conversa Alex Muntada
Per a la base de dades seria un merder fer incrementals (se m'acut crear pegats amb diff) però per als altres fitxers es poden extreure del tar i després fer els incrementals al destí amb rsnapshot, com deia en Jordi. Salut, Alex