POLL: replace @ with ARROBA at the debian-user-catalan list.

2005-05-05 Conversa Carles Muñoz Gorriz
-1 -- To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED] with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

POLL: replace @ with ARROBA at the debian-user-catalan list.

2005-05-05 Conversa jose luis
+1 -- To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED] with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

POLL: replace @ with ARROBA at the debian-user-catalan list.

2005-05-05 Conversa Josep Ma. Ferrer
+1 PD: He votat a favor d'amagar les adreces, oi? -- *--* | Linux User: 154.147 (http://counter.li.org)| | GPG KeyID: 0x4E91BFA1 (http://www.keyserver.net) | *--* -- To UNSUBSCRIBE, email to

POLL: replace @ with ARROBA at the debian-user-catalan list

2005-05-05 Conversa Phalan gana
+1 __ Do you Yahoo!? Make Yahoo! your home page http://www.yahoo.com/r/hs -- To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED] with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

Re: POLL: replace @ with ARROBA at the debian-user-catalan list

2005-05-05 Conversa Fermi, un linuxer
+1 -- To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED] with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

POLL: replace @ with ARROBA at the debian-user-catalan list.

2005-05-05 Conversa Manel Martínez de Arcos
+1 -- To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED] with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

POLL: replace @ with ARROBA at the debian-user-catalan list

2005-05-05 Conversa Jordi Valverde
+1 -- If my answers frighten you then you should cease asking scary questions.

(adjunt) D'INTERES GENERAL. Mesures antispam.

2005-05-05 Conversa ahiva5
Bé en primer lloc, moltes gracies a tots els que heu respost. * En cas que al final el resultat sigui positiu, he pensat canviar ARROBA per simplement A ja que aixi es complica molt mes la feina dels bots que rastregen els arxius d'internet. Si algu no li sembla be aquest canvi d'ultima hora,

POLL: replace @ with ARROBA at the debian-user-catalan list

2005-05-05 Conversa [EMAIL PROTECTED]
+1 -- To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED] with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

Re: POLL: replace @ with ARROBA at the debian-user-catalan list

2005-05-05 Conversa Albert Mora
+1 -- To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED] with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

Just bought a webcam

2005-05-05 Conversa Fountain Mariah
Hello,...it's the one and only Mariah..and I Just bought a webcam...Lets have some fun.;-) http://www.spoonmagic.info/mc7/ -- To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED] with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

POLL: replace @ with ARROBA at the debian-user-catalan list

2005-05-05 Conversa cuc
+1 -- To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED] with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

POLL: replace @ with ARROBA at the debian-user-catalan list

2005-05-05 Conversa Albert Sanfeliu
+1 -- Albert Sanfeliu -- __ Renovamos el Correo Yahoo! Nuevos servicios, más seguridad http://correo.yahoo.es -- To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED] with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

POLL: replace @ with ARROBA at the debian-user-catalan list

2005-05-05 Conversa Josep Roca
-1 -- To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED] with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]