Re: internet de pujada lenta

2006-09-18 Conversa Jaume Sabater
Si el router és molt limitat i té poca memòria podria donar-se que tingués problemes per enmagatzemar les taules nat, per lo que algunes de les entrades de les taules podrien ser sobreescrites per noves entrades. És a dir, se n'oblidaria de sessions obertes. No sé si és aquest el problema,

Més iptables

2006-09-18 Conversa Ramon Cuñé
Tinc el següent codi en un proxy Squid: iptables -F iptables -X iptables -Z iptables -t nat -F iptables -A INPUT-p tcp -i eth0 --dport 8080 -j ACCEPT iptables -A INPUT-picmp -i eth0 -j ACCEPT iptables -A INPUT-i eth0 -j DROP iptables -AFORWARD-p tcp -i eth0 -d 195.77.223.23/32 --dport 3035 -j

RT2500 i Linux

2006-09-18 Conversa Andreu Bassols Alcón
Hola de nou, Al final no me'n vaig sortir donant soport a Debian per la Dlink DWL520+... i això que amb ubuntu va de perles. En fi. El servidor continua amb la Ralink RT2500, veig que han alliberat un driver nou... el vaig compilar i funciona, però el resultat és el mateix: cobertura

Re: Més iptables

2006-09-18 Conversa Manel Martínez de Arcos
Hola, Has activat el bit de forwarding? S'ha d'afegir a l'escript. echo 1 /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Per altra banda, per sortir a fora hauries de fer nat, algo aixi: iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth1 -d 195.77.223.23/32 --dport 3035 -j MASQUERADE On 192.168.1.0/24