Re: Polemica amb la UOC sobre el programari lliure

2016-05-16 Conversa Narcis Garcia
Una de les coses que ha aportat la FSF als usuaris és una definició de «programari lliure» i un aval per llicències com per exemple la GPL. Aquesta és un dels indicadors sobre «fiabilitat» que utilitzen molts usuaris no programadors, per tal de poder utilitzar la informàtica sense tanta incertesa

Re: Polemica amb la UOC sobre el programari lliure

2016-05-16 Conversa Narcis Garcia
La nota de premsa la va signar l'«Oficina de Mitjans de Comunicació» de la UOC. En una organització vertical com la UOC, la seva oficina de premsa representa l'entitat i no cadascun dels seus membres*:* http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20160504/c3dedd76/attachment.pdf Jordi

Re: Polemica amb la UOC sobre el programari lliure

2016-05-16 Conversa Xavi Drudis Ferran
A 16-05-2016 11:27, Narcis Garcia escrigué: «si tots els desenvolupadors fossin funcionaris públics...» Hi ha un símil possible, que són els projectes a l'estil de Freenet, on hi ha una caixa amb un saldo de diners, i un treballador que declara el seu salari i segueix la feina mentre el saldo

Re: Polemica amb la UOC sobre el programari lliure

2016-05-16 Conversa Orestes Mas
El dilluns, 16 de maig de 2016, a les 12:38:26 CEST, Ernest Adrogué va escriure: > 2016-05-15, 21:24 (+0200); Xavi Drudis Ferran escriu: > > Jo em sembla que ho entenc tan poc tot que ja no sé ni si sé dir si és > > rigurós o no. Tinc la sensació que no entenc què intenta. > > El plantejament

Re: Polemica amb la UOC sobre el programari lliure

2016-05-16 Conversa Xavi Drudis Ferran
A 16-05-2016 11:54, Àlex escrigué: arribo tard al debat. Espero no entrar amb mal peu. Benvingut. Un dels problemes que crec que ens trobem els usuaris/es de programari lliure pot ser la falta de funcionalitats que necessitem, bé per que encara no existeix programari desenvolupat en un

Re: Polemica amb la UOC sobre el programari lliure

2016-05-16 Conversa Orestes Mas
El dilluns, 16 de maig de 2016, a les 11:54:27 CEST, Àlex va escriure: > Però jo crec que això té una solució. Ja fa anys que penso que hauria > d'existir una fundació del programari lliure. Aquesta fundació rebria > diners de donacions, estudiaria anualment quines són les funcionalitats > més

Re: Polemica amb la UOC sobre el programari lliure

2016-05-16 Conversa Alex Muntada
orestes: > La UOC, com qualsevol altra entitat, és responsable i se suposa > que subscriu (mentre no s'indiqui el contrari) allò que publica > al seu web. Si no hi està d'acord ho hauria de retirar, atès > que surt sota les seves sigles. Les entitats es conformen per persones que tenen opinions

Re: Polemica amb la UOC sobre el programari lliure

2016-05-16 Conversa Ernest Adrogué
2016-05-15, 21:24 (+0200); Xavi Drudis Ferran escriu: > Jo em sembla que ho entenc tan poc tot que ja no sé ni si sé dir si és > rigurós o no. Tinc la sensació que no entenc què intenta. El plantejament que fan els autors és: 1) hi ha un problema de falta de "transparència i democràcia", i 2)

Re: Polemica amb la UOC sobre el programari lliure

2016-05-16 Conversa Àlex
On 11/05/16 22:28, Narcis Garcia wrote: > A la llista del GiLUG es va comentar un article que assenyala el > programari lliure a diferència de la resta: > www.uoc.edu/portal/ca/uoc-news/actualitat/2016/088-software-lliure.html > > I un membre de la UOC s'ha subscrit a la llista del GiLUG per

Re: Polemica amb la UOC sobre el programari lliure

2016-05-16 Conversa Narcis Garcia
«si tots els desenvolupadors fossin funcionaris públics...» Hi ha un símil possible, que són els projectes a l'estil de Freenet, on hi ha una caixa amb un saldo de diners, i un treballador que declara el seu salari i segueix la feina mentre el saldo cobreixi aquest salari. A partir d'aquí