Re: (deb-cat) microcode per CPU = ? privatiu

2017-11-30 Conversa Xavi Drudis Ferran
El Thu, Nov 30, 2017 at 07:46:32PM +0100, Narcis Garcia deia: > He fet més de 10 instal·lacions de Debian 8 a l'ordinador i586, i unes > quantes de Debian 7. Totes des de zero (disc en blanc): > $ dd if=/dev/zero of=/dev/sda > Ok. > Tant Debian 7 com Debian 8 arrenquen, però el cas és que el

Re: (deb-cat) microcode per CPU = ? privatiu

2017-11-30 Conversa Ernest Adrogué
2017-11-30, 19:46 (+0100); Narcis Garcia escriu: > A algun mantenidor se li ha colat el «microcode» privatiu de la > linux-image-686 i aleshores aquest fa una alerta en arrencar quan no és > un i686. > > Això és el què delata (em sembla a mi) que no importa si t'instal·les o > no el paquet

Re: (deb-cat) microcode per CPU = ? privatiu

2017-11-30 Conversa Narcis Garcia
La versió d'aquest nucli matisa tal afirmació: https://es.wikipedia.org/wiki/Linux-libre Entenc que la decisió ha estat: «com que els microcodis intel/amd ja no es poden proveïr com a opció (mòdul), deixem-los encastats de forma permanent». Aquesta mena de decisions és el què abans es criticava

Re: (deb-cat) microcode per CPU = ? privatiu

2017-11-30 Conversa Narcis Garcia
He fet més de 10 instal·lacions de Debian 8 a l'ordinador i586, i unes quantes de Debian 7. Totes des de zero (disc en blanc): $ dd if=/dev/zero of=/dev/sda Tant Debian 7 com Debian 8 arrenquen, però el cas és que el nucli «linux-image-586» de Debian 8 té una fuga d'informació: A algun mantenidor

Re: (deb-cat) microcode per CPU =? privatiu

2017-11-30 Conversa Xavi Drudis Ferran
El Thu, Nov 30, 2017 at 12:52:13PM +0100, Narcis Garcia deia: > He llegit que Intel amb els fabricants de BIOS modernes ja executen un > sistema operatiu «a l'ombra», com una mena de BIOS amb la seva > interfície virtual de xarxa però poc detectable des de l'entorn > d'usuari. Amb això podria ser

Re: (deb-cat) microcode per CPU =? privatiu

2017-11-30 Conversa Narcis Garcia
Això que ha trobat en Josep ho trobo molt greu, tractant-se de paquets d'execució requerida i del repositori principal (main). - A Debian 7, el Linux 3.2 de 32 bits era compilat per i486, i no passava. - A Debian 8, el Linux 3.16 de 32 bits era compilat per i586, i ja amb el «microcode» privatiu

Re: (deb-cat) microcode per CPU =? privatiu

2017-11-30 Conversa Narcis Garcia
Això ho trobo molt greu, tractant-se de paquets d'execució requerida i del repositori principal (main). - A Debian 7, el Linux 3.2 de 32 bits era compilat per i486, i no passava. - A Debian 8, el Linux 3.16 de 32 bits era compilat per i586, i ja amb el «microcode» privatiu de Intel (que només va

Re: (deb-cat) microcode per CPU =? privatiu

2017-11-30 Conversa Narcis Garcia
Això ho trobo molt greu, tractant-se de paquets d'execució requerida i del repositori principal (main). - A Debian 7, el Linux 3.2 de 32 bits era compilat per i486, i no passava. - A Debian 8, el Linux 3.16 de 32 bits era compilat per i586, i ja amb el «microcode» privatiu de Intel (que només va

Re: (deb-cat) microcode per CPU =? privatiu

2017-11-29 Conversa Josep Lladonosa
On 29 November 2017 at 19:55, Narcis Garcia wrote: > Com vaig esmentar un altre dia, assajo coses amb un «Intel Pentium MMX» > (i586). > M'he adonat que, tant el Live-CD "standard" de Debian 8 com en una > instal·lació ja completada, l'arrencada manifesta: > > microcode:

(deb-cat) microcode per CPU =? privatiu

2017-11-29 Conversa Narcis Garcia
Com vaig esmentar un altre dia, assajo coses amb un «Intel Pentium MMX» (i586). M'he adonat que, tant el Live-CD "standard" de Debian 8 com en una instal·lació ja completada, l'arrencada manifesta: microcode: intel cpu family 0x5 not supported Sembla que això signifiqui que el nucli