Re: Continuem amb Squid

2005-08-24 Conversa March gmail
mmm, perdoneu el meu atrviment però diria que no és problema del proxy...si només t'ho diu en aquesta pàgina i/o domini 2005/8/23, Ramon Cuñe [EMAIL PROTECTED]: Ja he configurar el cache_peer, però ara tinc el problema que segons quina pàgina visito em funciona bé, i d'altres em van

Re: Continuem amb Squid

2005-08-24 Conversa March gmail
volia dir atreviment...suposo que està clar, aquestes hores del mati... 2005/8/24, March gmail [EMAIL PROTECTED]: mmm, perdoneu el meu atrviment però diria que no és problema del proxy...si només t'ho diu en aquesta pàgina i/o domini 2005/8/23, Ramon Cuñe [EMAIL PROTECTED]: Ja he

Re: Continuem amb Squid

2005-08-24 Conversa Ramon Cuñe
Aquest error el produeix a bastantes pàgines, però si canvio i em poso el proxy que ja teniem funcionant van bé totes les pàgines. -- To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED] with a subject of unsubscribe. Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

Re: Continuem amb Squid

2005-08-24 Conversa Manel Martínez de Arcos
En/na Ramon Cuñe ha escrit: Aquest error el produeix a bastantes pàgines, però si canvio i em poso el proxy que ja teniem funcionant van bé totes les pàgines. Hola, crec que si el que vols és provar l'squid, l'hauries de posar al costat del wingate. No al darrera. És a dir, que l'squid

Continuem amb Squid

2005-08-23 Conversa Ramon Cuñe
Ja he configurar el cache_peer, però ara tinc el problema que segons quina pàgina visito em funciona bé, i d’altres em van malament i em donen aquest error: ERROR The requested URL could not be retrieved While trying to retrieve the URL: