Re: Primera versio d'un paquet

2017-06-12 Conversa Narcis Garcia
__ I'm using this express-made address because personal addresses aren't masked enough at this list's archives. Mailing lists service administrator should fix this. El 12/06/17 a les 13:51, Alex Muntada ha escrit: > Narcis Garcia: > >> Si per exemple faig: >> >> $ LANG=en apt-cache show

Re: Primera versio d'un paquet

2017-06-12 Conversa Alex Muntada
Narcis Garcia: > Si per exemple faig: > > $ LANG=en apt-cache show x11vnc | grep -ie '^Version:' > > veig les versions disponibles al repositori per un paquet, però no estic > segur de si estan ordenades de nova a antiga o només segons es recorden > a la memòria cau d'APT. Jo només veig una

Primera versio d'un paquet

2017-06-12 Conversa Narcis Garcia
Necessito automatitzar una gestió, que és la d'instal·lar la versió més antiga d'un paquet disponible al repositori de la distribució. Si per exemple faig: $ LANG=en apt-cache show x11vnc | grep -ie '^Version:' veig les versions disponibles al repositori per un paquet, però no estic segur de si