Re: Systemd no m'atura un servei

2018-05-01 Conversa Alex Muntada
Hola Narcis, > També hi ha el cas que ara m'ocupa d'un servei que no atura a > temps tots els processos i accions (timeout), amb la qual cosa, > puc necessitar fer «stop» per segona vegada, quan Systemd pensa > que l'estat és de no iniciat. Si el servei no atura a temps tots els processos i

Re: Systemd no m'atura un servei

2018-04-30 Conversa Narcis Garcia
__ I'm using this express-made address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors. El 29/04/18 a les 14:04, Alex Muntada ha escrit: > Hola Narcis, > >> Tinc aquest fitxer

Re: Systemd no m'atura un servei

2018-04-29 Conversa Alex Muntada
Hola Narcis, > Tinc aquest fitxer enregistrat: /etc/systemd/system/eventoj.service > I l'acció ExecStart és cridada tant quan s'inicia el sistema com quan > s'executa: systemctl start eventoj > Però l'acció ExecStopPost no és cridada en aturar el sistema ni tampoc > en executar manualment:

Systemd no m'atura un servei

2018-04-28 Conversa Narcis Garcia
Tinc aquest fitxer enregistrat: /etc/systemd/system/eventoj.service I l'acció ExecStart és cridada tant quan s'inicia el sistema com quan s'executa: systemctl start eventoj Però l'acció ExecStopPost no és cridada en aturar el sistema ni tampoc en executar manualment: systemctl stop eventoj (també