Re: Usuaris de Samba

2006-09-21 Conversa Ernest Adrogué
El dimecres 20/09/06, a les 11:32 (+0200), Jaume Sabater va escriure: [...] Per altra banda (o no), debian té la mania de fer el /home com a drwxrwsr-x, jo la s aquesta li aocstumo a treure, no li acabo de trobar la gràcia... Què en sabeu? La s en el grup el que fa és que tots els

Re: Usuaris de Samba

2006-09-20 Conversa Jaume Sabater
Jhums... En tots els mails no he vist cap ls -l del /home, què tal si poses els directoris dels usuaris a 750? Debian, per defecte, permet que els directoris de /home siguin llegibles pels demés, si vols que no ho siguin posa'ls a 750. Per altra banda (o no), debian té la mania de fer el /home

Usuaris de Samba

2006-09-19 Conversa Xarx D
Hola:A vore si algú que sàpiga de samba pot fer una mirada al smb.conf seguent.Correspon a una màquina que és vol que sigui un servidor d'arxius amb uns 100 usuaris diferents, cadascú té la seva carpeta, estem provant amb diferent grup i tots els usuaris tenen smbpassword.Volem que cada usuari

Re: Usuaris de Samba

2006-09-19 Conversa Sergi Gellida
Jo no se molt de samba, pero, ¿potser tindries que tindre sobre les carpetes de cada usuari el permis de write tan sols activay per l'usuari (i no per el grup i altres)? Els permisos de linux estam per damunt dels samba. Salutacions. Xarx D wrote: Hola: A vore si algú que sàpiga de samba

Re: Usuaris de Samba

2006-09-19 Conversa Lluís Gras
Hola: A vore si algú que sàpiga de samba pot fer una mirada al smb.conf seguent. Correspon a una màquina que és vol que sigui un servidor d'arxius amb uns 100 usuaris diferents, cadascú té la seva carpeta, estem provant amb diferent grup i tots els usuaris tenen smbpassword. Volem que

Re: Usuaris de Samba

2006-09-19 Conversa Lluís Gras
Acabo de provar-ho a casa amb la versió 3.0.23c-1 ( role PDC ) i efectivament si empro el ioslave del smb tal que: smb://[EMAIL PROTECTED]/usuari0 Em demana la clau samba de usuari1 i puc visualitzar el contingut del home de usuari0 però no puc ni manipular ni crear fitxers/directoris. La

Re: Usuaris de Samba

2006-09-19 Conversa Marc
Hola, jo tampoc no en sé molt de Samba. L'única vegada que he creat un servidoret de fitxers com el que tu dius, em va ser de molta ajuda el webmin-samba. Aqui hi tens un exemple dels codis que em va generar. [user1] read list = user1, user2 writeable = yes valid users =

Re: Usuaris de Samba

2006-09-19 Conversa Manel Martínez de Arcos
A Dimarts 19 Setembre 2006 22:14, Xarx D va escriure: create mask = 0700         directory mask = 0700 Vols dir que està bé això?

Re: Usuaris de Samba

2006-09-19 Conversa avisx
[homes] comment = Documentos de %U browseable = no writable = yes create mask = 0700 directory mask = 0700 valid users = %U prova amb això, ;)

Re: Usuaris de Samba

2006-09-19 Conversa avisx
també cada home de cada usuari ha de ser propietari. 2006/9/20, avisx [EMAIL PROTECTED]: [homes] comment = Documentos de %U browseable = no writable = yes create mask = 0700 directory mask = 0700 valid users = %U prova amb això, ;)