Re: bug a l'X session?

2018-10-22 Conversa Ernest Adrogué
Alex Muntada writes: > Anava a suggerir-te que per aquestes coses provis el shellcheck > però veig que la recomanació que dóna és diferent: > > In gpg-tty.sh line 2: > export GPG_TTY=$(tty) >^-- SC2155: Declare and assign separately to avoid masking return > values. > > No tinc clar si

Re: bug a l'X session?

2018-10-21 Conversa Alex Muntada
Hola Ernest, > Sí, era aquesta línia: > > export GPG_TTY=$(tty) > > ... > > La solució és posar-ho entre cometes > > export GPG_TTY="$(tty)" Anava a suggerir-te que per aquestes coses provis el shellcheck però veig que la recomanació que dóna és diferent: In gpg-tty.sh line 2: export

Re: bug a l'X session?

2018-10-21 Conversa Ernest Adrogué
Antoni Villalonga writes: > Em sembla que alguna comanda dona un error i aquest s'acaba parsejant > malament, resultant un error extrany. Sí, era aquesta línia: export GPG_TTY=$(tty) L'ordre tty tornava el text "no és un tty", de manera que després de la substitució quedava export GPG_TTY=no

Re: bug a l'X session?

2018-10-18 Conversa Antoni Villalonga
Hola, Em sembla que alguna comanda dona un error i aquest s'acaba parsejant malament, resultant un error extrany. També podries provar un altre wm. Això pot servir com a wm dummy. Si aguanta 30 segons sense tornar al gestor de sessions #!/usr/bin/env bash sleep 30 Més facil és instalar un

Re: bug a l'X session?

2018-10-17 Conversa Ernest Adrogué
Hola, tictacbum writes: > que hi tens a la línia 43 del /etc/X11/Xsession? al meu hi tinc un > comentari, per això m'estranya que et salti a aquesta línia Sí, hi ha un comentari. És l'Xsession de Debian, no l'he tocat. Diria que el número de línia no és fiable, perquè l'Xsession afegeix

Re: bug a l'X session?

2018-10-17 Conversa tictacbum
Hola Ernest, que hi tens a la línia 43 del /etc/X11/Xsession? al meu hi tinc un comentari, per això m'estranya que et salti a aquesta línia has provat de comentar tot el de .environment excepte l'export LANG="ca_ES.UTF-8" i provar d'entrar a veure si peta? salut! Lluís Missatge de Ernest Adrogué

bug a l'X session?

2018-10-17 Conversa Ernest Adrogué
Hola, Si intento entrar amb el login gràfic lightdm, surt immediatament i em torna a la pantalla de login. Al fitxer .xsession-errors hi ha les següents línies dbus-update-activation-environment: setting DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus