Re: systemd: com inhibir un servei?

2017-05-02 Conversa Ernest Adrogué
2017-05- 2, 18:32 (+0200); Alex Muntada escriu: > A més a més, comprova si el servei està configurat amb suport per > a sysv-rc, perquè aleshores potser també et calgui desactivar-lo: > > $ ls -l /etc/rc?.d/*lirc* > $ sudo update-rc.d -f {nom-del-servei-a-sysv-rc} remove En aquest cas no ha

Re: systemd: com inhibir un servei?

2017-05-02 Conversa Ernest Adrogué
2017-05- 2, 18:29 (+0200); Marcos escriu: > > En principi hauria de ser suficient això: > > # systemctl stop lircd-uinput.service > # systemctl disable lircd-uinput.service Era això. Gràcies.

Re: systemd: com inhibir un servei?

2017-05-02 Conversa Marcos
Hola, A 2017-05-02 17:24, Ernest Adrogué escrigué: Com es fa per fer que no s'inici aquest servei? En principi hauria de ser suficient això: # systemctl stop lircd-uinput.service # systemctl disable lircd-uinput.service Salut, -- Marcos

Re: systemd: com inhibir un servei?

2017-05-02 Conversa Alex Muntada
Ernest Adrogué: > /lib/systemd/system/lircd-uinput.service > > ... > > Com es fa per fer que no s'inici aquest servei? $ sudo systemctl disable lircd-uinput.service A més a més, comprova si el servei està configurat amb suport per a sysv-rc, perquè aleshores potser també et calgui

systemd: com inhibir un servei?

2017-05-02 Conversa Ernest Adrogué
Hola, El paquet lirc instal·la el fitxer /lib/systemd/system/lircd-uinput.service de manera que systemd inicia el servei "lircd-uinput" en arrencar. El problema és que aquest programa genera esdeveniments de tecla fantasma. Per exemple, en els logins tty m'apareix el caràcter "^@"