Re: de cami cap a la Debian 10 estable

2019-03-10 Conversa Narcis Garcia
__ I'm using this express-made address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors. El 16/1/19 a les 14:55, Narcis Garcia ha escrit: > __ > I'm using this

(deb-cat) Administracio de la llista

2019-03-10 Conversa Narcis Garcia
A la pàgina d'informació de la llista: https://lists.debian.org/debian-user-catalan/ no apareix cap altre contacte d'administració que no sigui el general. Espero que enviant-hi allà aquesta incidència l'entenguin per a poder-la atendre. Missatge reenviat Assumpte: Baixa