Ingen treff på subject:"Re\: OpenOffice. 2.3 tilgjen gelig på nynorsk og bokmål"