Re: Who? What?

2005-12-22 חוט Alon Altman
On Thu, 22 Dec 2005, Dotan wrote: אני לא יכול לפרוש בפניכם תוכנית חומש מסודרת כמו שעשה אלעד אבל אמנה מספר נקודות שבכוונתי לפעול לקידומן (לא לפי סדר חשיבות או כל סדר אחר) - הגדלת שקיפות ההתנהלות על ידי קיום ישיבות ועד באופן שיהיה נגיש לכל חברי העמותה ובמועדים ידועים מראש (אני חושב שהדבר בר

Re: Vaya research corp.

2005-12-22 חוט Oded S. Resnik
היי, מאחר וגם אני לא עוד נחכה כולנו לחוות הדעת. אני מניח (ולא אשנה את דעתי עד שיוכח אם יוכח - חד משמעית אחרת). שכל מי שפעל כאן גם יעל וגם גלעד פעלו למטרה טובה ועל כך צריך רק להודות להם. (למרות ששגם אני הייתי מצפה שיודיעו מראש על המתנה החריגה הזו) אני פשוט מזועזע מתרבות הדיון מחומרת האשמות

Re: Who? What?

2005-12-22 חוט Alon Altman
On Thu, 22 Dec 2005, Nadav Har'El wrote: הייתי ממליץ לכל המועמדים לזכור שבוועד הם יהיו רק אחד משלושה, ולכן הצעות מסוג זה - שדורשות משהו מכל חברי הוועד (במקרה זה, את הסכמת כל חברי הוועד להתחבר לרשת בשעה קבועה כל שבוע), הן בעיתיות מאוד ליישום בפועל. זה מעלה את השאלה של האם למנות יור לעמותה.

Re: Who? What?

2005-12-22 חוט Omer Zak
On Thu, 2005-12-22 at 11:48 +0200, Alon Altman wrote: On Thu, 22 Dec 2005, Nadav Har'El wrote: הייתי ממליץ לכל המועמדים לזכור שבוועד הם יהיו רק אחד משלושה, ולכן הצעות מסוג זה - שדורשות משהו מכל חברי הוועד (במקרה זה, את הסכמת כל חברי הוועד להתחבר לרשת בשעה קבועה כל שבוע), הן בעיתיות מאוד

Re: Who? What?

2005-12-22 חוט Alon Altman
On Thu, 22 Dec 2005, Omer Zak wrote: אם הסיבה היחידה למנות יור היא כדי לאפשר ניהול אסיפות כלליות במועד קבוע כל שבוע, אז אני נגד. הפתרון הוא לחפש דרך אחרת לערב את הציבור בניהול העמותה. וסיבות אחרות אינני רואה כל עוד הועד מספיק קטן כדי שיהיה אפשר להגיע להכרעה על ידי שתי שיחות טלפוניות או שווי

Re: Who? What?

2005-12-22 חוט kamberd
Quoting Nadav Har'El [EMAIL PROTECTED]: On Thu, Dec 22, 2005, [EMAIL PROTECTED] wrote about Re: Who? What?: קיום דיונים במועדים קבועים ומפורסמים (נניח, לצורך הדוגמה, בכל יום שלישי ב- 20:00) לא יבוא על חשבון מתן פתרון לדברים דחופים תוך זמן מינימלי אלא שהוא בא לאפשר למעונינים לשמוע את דעתם

Re: Who? What?

2005-12-22 חוט E L
חשבתי שמכוון שאחרים כבר שלחו דואל על מה שהם מתכננים אני גם אשלח אחד: הנקודות כתובות בסדר אקראי:) - חיזוק הקשר בין המקור והקהילה כולל הקמת סניפים מקומיים ברחבי הארץ פרסום של חשיבות המקור כגוף מרכזי שמדבר עם הממשלה וחברות ושימוש במספר והענקת ערך מוסף (כמו הנחות כתובת דואל וכו') לחברי וידיד המקור.

Re: Who? What?

2005-12-22 חוט Alon Altman
On Thu, 22 Dec 2005, E L wrote: חשבתי שמכוון שאחרים כבר שלחו דואל על מה שהם מתכננים אני גם אשלח אחד: הנקודות כתובות בסדר אקראי:) - חיזוק הקשר בין המקור והקהילה כולל הקמת סניפים מקומיים ברחבי הארץ פרסום של חשיבות המקור כגוף מרכזי שמדבר עם הממשלה וחברות ושימוש במספר והענקת ערך מוסף (כמו הנחות

Re: Who? What?

2005-12-22 חוט Orna Agmon
On Thu, 22 Dec 2005, Alon Altman wrote: Date: Thu, 22 Dec 2005 11:48:02 +0200 (IST) From: Alon Altman [EMAIL PROTECTED] To: Nadav Har'El [EMAIL PROTECTED] Cc: Ha'makor Discussions list discussions@hamakor.org.il Subject: Re: Who? What? On Thu, 22 Dec 2005, Nadav Har'El wrote: הייתי ממליץ

Re: Who? What?

2005-12-22 חוט Alon Altman
On Thu, 22 Dec 2005, Orna Agmon wrote: אם נקבל את האובזרבציה שהעלו כבר מספר אנשים לנפי, שבכל ועד יש אחד פעיל מאד, אחד קצת פחות והיתר לא פעילים כלל, סביר שהיור יהיה הפעיל ביותר. כלומר, אם חבר ועד מספר 2 (פעיל, אך אינו יור) חולק על דעתו של היורף הוא יצטרך לעשות שמיניות באוויר כדי להשיג רמה של

Re: Who? What?

2005-12-22 חוט Orna Agmon
On Thu, 22 Dec 2005, Alon Altman wrote: Date: Thu, 22 Dec 2005 20:24:10 +0200 (IST) From: Alon Altman [EMAIL PROTECTED] To: Orna Agmon [EMAIL PROTECTED] Cc: Alon Altman [EMAIL PROTECTED], Nadav Har'El [EMAIL PROTECTED], Ha'makor Discussions list discussions@hamakor.org.il Subject: Re:

Re: Who? What?

2005-12-22 חוט Alon Altman
On Thu, 22 Dec 2005, Orna Agmon wrote: בפוליטיקה מדינית מזדמן לראש המדינה לכהן בתפקידי משנה רשמיים (שר, חכ) לפני שהוא ממונה לרא מדינה. כך יכולים המצביעים לשקול בכלל הענקה של סמכויות דיקטטוריות לנושא משרה נבחר, כמו בדיקטטורה הרומית[1]. לעומת זאת, אופיו האמיתי של חבר עמותה מתגלה ליתר חבריו

Re: דיבורים מול מעשים

2005-12-22 חוט Zvi Devir
אני מסכים עם כל מילה. לפני שאלמוני יאשים אותי בנימוסים רעים, רציתי להוסיף שלצערי אני (שוב) עד לתופעה העגומה שגם בקבוצה קטנה הפוליטיקה יכולה להרוס כל חלקה טובה. מנסיונם של ארגונים אחרים, ראיתי שיש קורלציה הפוכה בין גודל העמותה או הארגון, ובין האמוציות הפוליטיות של המשתתפים. ככל שהארגון קטן

Re: Who? What?

2005-12-22 חוט Orna Agmon
On Thu, 22 Dec 2005, Alon Altman wrote: Date: Thu, 22 Dec 2005 22:40:25 +0200 (IST) From: Alon Altman [EMAIL PROTECTED] To: Orna Agmon [EMAIL PROTECTED] Cc: Ha'makor Discussions list discussions@hamakor.org.il Subject: Re: Who? What? On Thu, 22 Dec 2005, Orna Agmon wrote: בפוליטיקה

RE: דיבורים מול מעשים

2005-12-22 חוט Guy Teverovsky
I realize that nowadays it's THAT hard to say thank you and shut up without pointing out that the person had already been thanked before ? When I revoked my membership, this was the exact kind of things that I did not want to be affiliated with. Showing a little courtesy with nitpicking

RE: דיבורים מול מעשים

2005-12-22 חוט Guy Teverovsky
Should have been Showing a little courtesy *without* nitpicking of course. Guy -Original Message- From: Guy Teverovsky [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Friday, December 23, 2005 00:14 To: 'HaMakor' Subject: RE: דיבורים מול מעשים I realize that nowadays it's THAT hard to say thank